Anonymous 09/16/2022 (Fri) 20:08 No.173 del
Rus İstihbaratı Kuzey Irak ve Suriye'de kızılötesi sensörler ile ses dalgası tespit etmeye çalıştı.

Rus İstihbaratına basit bir bilgi CIA ses darbelerini yakın kızılötesinde değil uzak kızılötesinde hatta terahert bandında yayınlıyor.