/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


ABD İstihbaratı PKK ve YPG mensuplarına İbranice gizli telkinler vererek zehirliyor. Anonymous 08/24/2022 (Wed) 14:41 [Preview] No. 104
ABD İstihbaratı PKK ve YPG mensuplarına İbranice gizli telkinler vererek zehirliyor.

ABD İstihbaratı 20hz-20khz ile 300mhz-3ghz aralığındaki elektromanyetik frekanslarda ve kızılötesi dalga boylarında ibrainice gizli telkinler vererek PKK ve YPG mensuplarının bilinçaltını zehirlemektedir.

ABD İstihbaratının PKK ve YPG mensuplarının bilinaçtını İbranice ile zehirlemesinin sebebi bilinçaltı zehirleme işleminin İbranice yapılmasından ötürüdür.


Anonymous 09/09/2022 (Fri) 16:45 [Preview] No.140 del
CIA Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde 20hz-20khz ile 300mhz-3ghz aralığındaki elektromanyetik frekanslarda ve kızılötesi dalga boylarında Kürtçe ve Arapça gizli telkinler vererek bölge halkının bilinçaltını zehirlemektedir.


Anonymous 09/16/2022 (Fri) 20:08 [Preview] No.173 del
Rus İstihbaratı Kuzey Irak ve Suriye'de kızılötesi sensörler ile ses dalgası tespit etmeye çalıştı.

Rus İstihbaratına basit bir bilgi CIA ses darbelerini yakın kızılötesinde değil uzak kızılötesinde hatta terahert bandında yayınlıyor.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 14:11 [Preview] No.204 del
(8.72 KB 266x190 indir.jpeg)


Anonymous 10/16/2022 (Sun) 11:13 [Preview] No.258 del
PKK hariç bütün sol örgütler MOSSAD=CIA ajanıdır.

(CHP sağcı bir sistem partisidir.)Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply