Anonymous 10/16/2022 (Sun) 11:13 No.258 del
PKK hariç bütün sol örgütler MOSSAD=CIA ajanıdır.

(CHP sağcı bir sistem partisidir.)