Anonymous 09/27/2022 (Tue) 11:35 No.201 del
Müslümanlar MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasının lağvedilmesi ve kripto-Yahudilerin tövbe edip Müslüman olması için Allah'a dua etmelidir.