Anonymous 10/01/2022 (Sat) 14:25 No.214 del
psikolojik harp ve zihin kontrolü mağduru olan zavallı bir insan https://mfs.tv/