/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


İstediğiniz kişiye gaipten sesler gönderin Anonymous 07/10/2022 (Sun) 19:25:24 [Preview] No. 32
Yüksek wattlı ses sistemi edinip içindeki mıknatıslı bobini çıkararak yerine mikrodalga fırınlarda kullanılan magnetronu takın.

Yüksek wattlı sisteminin mikrofonundan istediğiniz telkini verin.

Telkini kulaklar değil. Doğrudan sinir sistemi algılayacaktır.


Anonymous 08/18/2022 (Thu) 16:56 [Preview] No.83 del
Kalabalık bir ortamda sadece hedeflediğiniz bir kişiye gaipten ses göndermek için klistron tüpünü mikrodalga lazeri olarak kullanın.


Anonymous 09/15/2022 (Thu) 09:18 [Preview] No.160 del
psikolojik harp ve zihin kontrolü mağduru olan zavallı bir insan https://wembhanif.blogspot.com/


Anonymous 09/15/2022 (Thu) 16:02 [Preview] No.163 del
https://twitter.com/OkularTepesi7/status/1461119290061565953

https://twitter.com/YaarSezer9/status/659444621165113344

MOSSAD=FETÖ mensubu Emre Uslu'nun FETÖ=MOSSAD'ın psikolojik harp ve zhin kontrol birimleri ile ilgili bir problemi mi var ?


Anonymous 10/01/2022 (Sat) 14:25 [Preview] No.214 del
psikolojik harp ve zihin kontrolü mağduru olan zavallı bir insan https://mfs.tv/


Anonymous 10/01/2022 (Sat) 17:52 [Preview] No.215 del
(342.03 KB 750x1334 mxefk2w8.png)Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return