Anonymous 10/03/2022 (Mon) 14:50 No.219 del
(221.02 KB 1898x2110 1661795250849 (1).jpg)
Derin İstihbaratçı anona bir soru Tunay Eren Uyar'ın götü neden bu kadar yanıyor? Neden enik19 olarak onun götünü bu kadar yakıyorum açıklar mısın?