Anonymous 10/15/2022 (Sat) 06:42 No.254 del
(48.07 KB 766x400 images (1).jpeg)
(46.54 KB 554x554 images (2).jpeg)
Bilgili anondan adrenochrome ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Hollywood celebrities kullanıyor mu? Yoksa bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar halka,gözlerini morartıp "bakın burada böyle şeyler oluyor" diye.