Anonymous 10/25/2022 (Tue) 03:54 No.281 del
>>278

Şeytan ve cin musallatından korunmak için ne yapmalıyız anon