/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anonymous 08/11/2022 (Thu) 12:19 [Preview] No. 55
Şeytan'ın yayın araçları üzerinden yaptığı "ibne bayağılığı" toplumun tepkisini ölçmek içindir. Şeytan gerçekte eşcinsellik propagandasını "ibne bayağılığı" ile değil "erkek salaklığı" üzerinden yapar. İnsan içgüdüsü "salak erkekleri" erkekten saymaz.


Anonymous 08/11/2022 (Thu) 12:20 [Preview] No.56 del
Açıkça islam düşmanlığı yapanların ruhu gizli müslümandır. Şeytanın gerçek müritleri açıktan İslam düşmanlığı yapmaz.


Anonymous 08/11/2022 (Thu) 12:30 [Preview] No.57 del
Şeytan kendi müritlerini "dünyanın nüfusunu azaltma" hayalleri ile oyalarken gerçekte rakip şeytanlara karşı kendisini korumak için dünya nüfusunun daha da artması çaba harcar.

İnsan nüfusunun bolluğu mevcut şeytan için metafizik kalkandır.

Şeytan'ın hedefi dünya nüfusunun 10-11 milyar aralığında olmasını sağlamaktır.


Anonymous 08/11/2022 (Thu) 12:42 [Preview] No.58 del
Baykar teknolojinin sinyal istihbarat cihazını üzerindeki bu kadar iş yüküne rağmen ASELSAN'dan temin etmek yerine kendisinin üretmesi oldukça ilginç bir durum.


Anonymous 08/11/2022 (Thu) 14:21 [Preview] No.59 del
Türkiye'deki komplo teorisyenleri MOSSAD mensubudur. Görevleri gizli konuların tam olarak idrak edilmesini engellemek için manipülasyon yapmak ve insanların zihinlerini bulandırmaktır.


Anonymous 08/11/2022 (Thu) 21:30 [Preview] No.61 del
TSMC'nin teknolojisi gerçekten kendisine mi ait ?

TSMC'nin teknolojisi başkasına ait ise neden kendi ülkesi yerine Tayvan'ı seçti ?

Intel'in 10nm'nin altına inememesi gerçekte neyi ifade eder ?

https://eksisozluk.com/entry/119174326

Tayvan ile Texas arasındaki bu bağı bilmezsek olayları doğru anlayamayız.

Intel neyi temsil eder ?

Texas Insturuments neyi temsil eder ?

Samsung nasıl olduda tam TSMC kutsallaşırken birdenbire 3nm'yi başarabildi.

Perde arkasını okuyabilenler kozmik caydırıcılığın kimde olduğunu öğrenebilir.


Anonymous 08/13/2022 (Sat) 15:10 [Preview] No.63 del
Sözde Siyonizm ve İsrail karşıtı yahudiler gerçekten samimilerse laf olsun diye filistin bayrağı açacaklarına MOSSAD'ın lağvedilmesini talep edip kripto yahudilerin gerçek kimliklerini açıklamasını istesin.


Anonymous 08/14/2022 (Sun) 07:55 [Preview] No.64 del
Türkiye'ye soğuk savaş döneminde yerleşip Türk vatandaşlığı alan İsrail Yahudisi MOSSAD ajanları tespit edilsin.

2002 öncesi bütün vatandaşlık işlemleri özel bir ekip tarafından tekrar incelenmelidir.


Anonymous 08/16/2022 (Tue) 10:28 [Preview] No.68 del
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içinde bulunan MOSSAD mensupları "arzı mevud'a kadar Türkiye Devletine sadakat" yeminini bozdu.

Türkiye'ye yeni gelen İsrail Yahudisi olan MOSSAD casusları Türkiye sınırları içinde her türlü çirkefliği yapıyor. Bu duruma karşı Türkiye'de Devletin içinde bulunan MOSSAD mensupları hiçbir şey yapmadı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin içinde bulunan MOSSAD mensupları bozdukları yeminin kefareti olarak gerçekte MOSSAD mensubu olduklarını ve faaliyetlerini müslüman polislere teslim olup anlatsın.


Anonymous 08/16/2022 (Tue) 16:27 [Preview] No.72 del
Yerli ve Milli DNA Test Cihazını geliştirme işi sadece özel şirketlere bırakılmamalıdır.

Devlet DNA Test Cihazını geliştiren şirketlerden cihazla ilgili bütün proje dosyalarını istemelidir.

DNA Test Cihazının bütün proje dosyaları ASELSAN ve TUBİTAK mühendislerince incelenmelidir.


Anonymous 08/16/2022 (Tue) 21:17 [Preview] No.75 del
Yakalanan üst düzey suçlulara ve teröristlere yapılan sorgulamaları ibranice de yapın.


Anonymous 08/16/2022 (Tue) 21:37 [Preview] No.77 del
ABD İstihbaratı ABD sınırlarında bulunan MOSSAD ajanlarının bilinçaltını zehirlemek için UV,kızılötesi ve manyetik dalgaları kullanarak gizlice ibranice telkinler versin.

ABD İstihbaratının MOSSAD casuslarını zehirlemek için kullanacağı manyetik frekanslar

20hz-20khz bandı ses sinyalleri ile ibranice gizli telkin verin.

300mhz-500mhz bandı ses sinyalleri ile ibranice gizli telkin verin.

1ghz-3ghz bandı ses sinyalleri ile ibranice gizli telkin verin.


Anonymous 08/17/2022 (Wed) 07:31 [Preview] No.79 del
Yakalanan üst düzey suçlulara ve teröristlere yapılan sorgulamaları ayrıca ibranice konuşarak da yapın.

Kendi anadilinde ses duyan insanların verdiği sinirsel ve psikolojik tepkiler bellidir.

Anadilde yayılan beyin dalgaları ile yabancı dilde yayılan beyin dalgaları farklıdır.


Anonymous 08/17/2022 (Wed) 15:56 [Preview] No.82 del
Sorgulama teknikleri arasında etki altına almak vardır. Etki altına almanın alternatif yollarından biri gizli telkinler vermektir. Gizli telkin vermenin en basit yöntemi sorgu odasındaki kişiye manyetik,morötesi ve kızılötesi ses sinyalleri vermektir.

peki bu nasıl yapılabilir ?

mikrofonu olan güçlü bir ses ampfikilatörü edineceksiniz.

bir adet kızılötesi ampül bir adet morötesi ışık veren bir ampül ve bir adet magnetron bulacaksınız.ses ampfikilatörünün 3 tane outputuna bunları bağlayacaksınız.

mikrofonu kullanarak istediğiniz gizli telkini verebilirsiniz.


Anonymous 08/21/2022 (Sun) 15:27 [Preview] No.95 del
Müslüman polisler ve müslüman istihbaratçılar Türkiye'nin güvenliği için İbranice öğrensin.


Anonymous 08/22/2022 (Mon) 08:28 [Preview] No.97 del
İşitme engellilerin rüyalarında ses duymadıkları doğru değildir.
Uyuyan bütün insanlar ELF dalgalarından etkilenir.

İşitme engellilerde diğer insanlar gibi kollektif ELF dalgalarına maruz kaldığı için rüyalarında ses duyarlar.


Anonymous 08/22/2022 (Mon) 14:06 [Preview] No.98 del
Türkiye'nin %99'u müslüman değildir.
Türkiye'de onlarca milyon gizli yahudi ve gizli hristiyan yaşıyor.
Laiklik denen şey de bunun kılıfıdır.


Anonymous 08/25/2022 (Thu) 10:10 [Preview] No.105 del
Fransa BMGK 5'lisinden biri olmasına rağmen neden Rusya ile ilişkilerini koruyarak doğal gaz konusunda avantajlı duruma geçmiyor ?
Türkiye'de Macron'un Amerikancı olduğuna dair yanlış bir kanı var. Macron Amerikancı değil aksine ABD'ye gizlice direnmeye çalışan dengeci bir politikacıdır. Macron'un dengeci bir politikacı olmasının sebebi MOSSAD ve CIA'nin Fransa'daki etki gücünün sanıldığından daha yüksek olmasıdır. FRANSA Devlet Başkanının telefonunun İsrailli özel bir şirket tarafından hacklenebilmesi , saldırgan olduğu alenen belli olan tiplerin Macron'a rahatça saldırabilmesi MOSSAD'ın Fransa'daki etki gücünü ispatlar. CIA ve MOSSAD'ın Fransa'daki etki gücünden ötürü Macron dengeli bir siyaset izleyip ABD'ye gizlice direnmek zorundadır.


Anonymous 08/27/2022 (Sat) 19:10 [Preview] No.107 del
Şarkıcı Gülşen ve Ümit Özdağ'ın aşırılıkları aynı kozmik manipülasyondan mı kaynaklanıyor ?

Ümit Özdağ'ın aşırılıkları sayesinde Suriyelilere olan ırkçılık dalgası zayıfladı. Ümit Özdağ'ın saçmalıkları Suriyelilere yapılan ırkçılığın toplumda karşılık bulmamasına sebep oldu.
Ümit Özdağ yaptığı aşırılıkların doğası gereği tam tersi bir şekilde sonuçlanacağını ne kendisi ne Ümit Özdağ'a vesvese verenler bile muhakeme edemedi.
Ona vesvese verenler Bilinç ötesi kozmik bir manipülasyonun etkisinde oldukları için yaptıkları hamleler niyetlerinin tam tersi ile sonuçlanıyor.

Ümit Özdağ'ın aşırılıklarının yöntem ve biçim olarak benzerini Şarkıcı Gülşen'de yapıyor. Bu yüzden MOSSAD sahte yandaş CNN TÜRK'te şarkıcı gülşen üzerinden "toplumun sinir uçlarıyla oynanıyor" bahanesi ile ağlayıp sızlıyor.
Sahte yandaş CNN TÜRK'te ezber jargonlar üzerinden gizlice ağlamasının sebebi yaptığı hamleleri bozan bilinçdışı kozmik manipülasyonun ne olduğunu bir türlü kavrayamamasıdır.


Anonymous 08/28/2022 (Sun) 09:22 [Preview] No.108 del
Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki Müslümanlara duyurulur; MOSSAD Türkiye'deki film ve diziler üzerinden Türkiye'de yaşayan insanların aklıyla ve zekasıyla alay etmektedir.


Anonymous 08/28/2022 (Sun) 12:36 [Preview] No.109 del
Nancy Pelosi'nin ziyareti sırasında Çin askeri komuta sistemleri kilitlendi. Bu olay dünyadan gizlendi.

Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti sırasında Çin Halk Kurtuluş Ordusunda Tayvan'da boş bir araziye füze atılması konuşuluyordu bu sırada Çin Halk Kurtuluş Ordusunun komuta merkezindeki bilgisayarlar ve elektronik sistemler sebepsiz yere parazitlenme ve komut dışı işlemler yapmaya başladı.

Çinliler bu olay karşısında şok geçirmişti. Çünkü Çin Askeri Komuta sistemlerinin Elektromanyetik dalgalarla veya internet ağı ile hacklenebilmesi mümkün değildi. Çinliler ABD'nin böylesine bir şeyi yapacak gücünün olmadığını biliyordu. Çin Komuta Merkezinin TEMPEST koruması ve Elektronik sinyal takibi dünyada eşi benzeri olmayan en mükemmel sistemlerdi. Dışarıdan sızıntı olması mümkün değildi.

Çinliler yaşadığı bu olaydan sonra Tayvan'da boş bir araziye füze atmaktan vazgeçti. Çin'in en iyi mühendisleri bu olayı çözemedi.

Çin'de yaşanan bu olay ABD sınırları içinde ABD ve İsrail=İngiltere Devletini aşan "kozmik dolanıklık gücü"nün varlığını ispatlıyordu. Bu olayla Çin ÇKP hükümeti bu "kozmik dolanıklık gücü"nün etkisini hissetmişti. ABD sınırları içindeki bu "kozmik dolanıklık gücü"nün masonlardan farkı dünya üzerindeki elektromanyetik,iyonik ve kuantum caydırıcılığına aynı anda sahip olabilen tek şey olmasıdır. Taiwan TSMC ve Texas Instruments'i kuran bu şirketlere üst düzey teknolojiler veren bu "kozmik dolanıklık gücü"dür. Bu "kozmik dolanıklık gücü" dilediği herhangibi bir maddeyi elektromanyetik ve kütle çekim bağlantısı olmadan kozmik dolanıklık üzerinden etkileyebildiğinden MOSSAD'a ve gizli cemiyetlere karşı caydırıcı olmaktadır. MOSSAD'ın gazıyla hareket eden Çin Halk Cumhuriyetine haddini bildiren bu "kozmik dolanıklık gücü"dür. Intel'in 14nm altına inmeyi bir türlü becerememesi bu "kozmik dolanıklık gücü"nün MOSSAD'a karşı caydırıcı olmasından ötürüdür.


Anonymous 08/29/2022 (Mon) 11:04 [Preview] No.110 del
Türkiye'de bürokrasinin AKP yandaşı olduğu zannedilir. Bu büyük bir yanılgıdır. Türkiye'deki Yargı ve Devlet kadrolarının %70'ı eski chp'lidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde gerçek anlamda çok az hakiki AKP yandaşı vardır.


Anonymous 08/29/2022 (Mon) 18:48 [Preview] No.111 del
Kripto yahudi Hüseyin Nihal Atsız'ın yahudi olduğuna dair herhangibi bir yazı yok.


Anonymous 08/29/2022 (Mon) 20:20 [Preview] No.112 del
Amerika Birleşik Devletleri MOSSAD'ın musallatı altında olan zavallı bir ülkeydi.

FBI MOSSAD'ın ABD sınırları içindeki zihin kontrol faaliyetleri hakkında soruşturma başlattı.


Anonymous 08/29/2022 (Mon) 20:42 [Preview] No.113 del
Sabetayistlerden ve ispanyol Yahudilerinden öncede Türkiye topraklarında kripto Yahudiler vardı.

Türkiye'deki kripto Yahudiler ispanyol kökenli Yahudilerden ve sabetayistlerden ibaret değil.

Osmanlı padişahları kabul ettiği Yahudileri ege adalarına yerleştirebilirdi.


Anonymous 09/01/2022 (Thu) 10:30 [Preview] No.116 del
Türkiye'de gerçek MOSSAD üslerin ibranice süslü isimlerde aramanın lüzumu var mı ?

MOSSAD'ın Türkiye'deki üsleri İnternet kafeler,teknik servisler ve teknoloji mağzalarıdır.


Anonymous 09/02/2022 (Fri) 13:31 [Preview] No.119 del
AKP yerli ve milli olan siber güvenlik uzmanları ,elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendisleri ile UYAP sistemini baştan gözden geçirmelidir.


Anonymous 09/02/2022 (Fri) 15:13 [Preview] No.120 del
Necip Hablemitoğlu MOSSAD=FETÖ ile mücadele etmiş bir kahramandı.

Kıymeti yeni anlaşıldı.


Anonymous 09/04/2022 (Sun) 10:20 [Preview] No.124 del
https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Cin-suresi/5455/8-10-ayet-tefsiri

Cin Suresi 9.ayet; Halbuki biz (daha önce, göğü) dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor.

Burada göğü dinlemekten kast edilen eylem uzayı dinlemektir.
Alev topları ile kast edilen uzay radyasyonudur, ultraviyole,X ışını ve Gama ışınlarıdır.

Devletlerin uzay çalışmaları için milyarlarca dolar parayı harcamasının gerçek nedeni elbette çocuksu bir uzay merakı değildir.

Uzayda geleceğin bilgisi vardır.
Bundan ötürü devletler uzayda milyarlarca dolar para harcamaktadır. Bu yüzden James Webb ve diğer gelişmiş uzay teleskopları için trilyon dolarlık masraf yapılmıştır.

Uzaydaki ElektroManyetik Dalgalar geleceğin bilgisini taşımaktadır. İnsanların Uzaydaki EM sinyallerinin içindeki gelecek bilgisini bulup yorumlayacak yeteneği yoktur. Bu yetenek cinlerde vardır. ABD'nin uzaya bakteri göndermesinin esas sebebi budur.Bu bakteriler bağırsak bakterisidir.

ABD'nin uzaya gönderdiği bakterilerin cinlerle nöral dolanıklık üzerinden iletişimi vardır.Bu bakteriler kendisini uzay radyasyonundan koruyacak özel bir kapsülün içindedir. Bu bakterilere uzay sinyalleri kapsülün içindeki yalıtımlı kablo ile düşük genlikli elektronik sinyalleri ile verilir.


Anonymous 09/04/2022 (Sun) 16:14 [Preview] No.126 del
Evde kendi mutasyonlu mikrobunuzu yapın.

Evinizde kendi mutant mikrobunuzu yapmanız çok kolaydır.

Mikrop öldürücü cihazlarda kullanılan bir UV Led ve UV Led'e sinyal verecek olan mini amplikatör temin edeceksiniz.

UV Led'i uygun bir dirençle mini amplikatöre bağladıktan sonra 4 saniyeden kısa sürecek şekilde bulacağınız kan,dışkı,tükürük veya böceğe tutacaksınız.

UV led'e maruz kalan tükürüğün içinde sizin sebep olduğunuz mutantlı mikroplarınız var artık :)


Anonymous 09/04/2022 (Sun) 20:55 [Preview] No.127 del
Yunanistan'daki ABD üsleri en çok Türkiye'nin işine gelmektedir. ABD'nin Yunanistan'a tarihinde görülmemiş bir biçimde bu kadar çok askeri üs kurması Türkiye'nin caydırıcılığını resmi ve psikolokik olarak kabul etmektir. Yunanistan topraklarında bu kadar çok ABD üssünün bulunması Yunanistan halkının milli egosunu ve gururunu alenen yok etmektedir.

Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı herhangibi bir etkisi olamaz. ABD üsleri sadece Yunanistan'a maddi ve psikolojik yük bindirmekten başka bir halta yaramaz.

ABD gerçekten destek verdiği bir ülkeyi kendine köle yapmaz.

Gerçekte ABD Yunanistan'ı İsrail adına harcamaktadır.

ABD Yunanistan'ı gerçekten destekleydi Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Rusya ile denge siyaseti izlemesini sağlar. Yunanistan'ın kendi çıkarları için bile olsa Rusya karşıtı bir çizgide olmasına izin vermezdi.

ABD gerçekte Yunanistan'ı harcamamış olsaydı ; Yunanistan'ın Rusya ile olan ilişkilerini devam ettirir. Yunanistan'da alenen ABD bayraklı üsler kurup ABD üniformalı askerler bulundurmak yerine bu üslere örtülü bir şekilde yunan bayrakları asar ve kendi askerlerine yunan askeri üniforması giydirerek kendi askeri varlığını gizlerdi. Böylece Türkiye'nin psikolojik üstünlük kazanmasını engellemiş olurdu.


Anonymous 09/04/2022 (Sun) 21:05 [Preview] No.128 del
Türkiye Devleti Yunanistan'daki ABD varlığına odaklanmış durumdadır.

Türkiye için esas ABD tehlikesi Romanya'dadır.

Türkiye Ordusunun Yunanistan ve Suriye'den gelecek ABD tehditine karşı hazırlığı tamdır.

Türkiye Ordusu ABD'nin Romanya'daki askeri varlığını takip etmeilidr.


Anonymous 09/08/2022 (Thu) 07:44 [Preview] No.133 del
Yandex ve Kaspersky hakkında Rus İstihbaratına çalıştıklarına dair kasıtlı dedikodular dönüyor.

Bu dedikodular Yandex ve Kaspersky'ı gerçekte kimin kontrol ettiğini gizlemek için yapılan ucuz manipülasyonlardır.

Kaspersky=MOSSAD ve Yandex=MOSSAD şirketleri gerçekte MOSSAD'ın kontrolündedir.

Rus İstihbaratının Yandex ve Kaspersky'da etkinliği çok zayıftır.


Anonymous 09/08/2022 (Thu) 19:11 [Preview] No.136 del
Microsoft Windows'un kontrol anahtarını yani windows'un kaynak kodlarını nasıl Çin'e ve İsrail'e verdiyse Türkiyenin resmi devlet kurumlarına da bu kodları vermek zorundadır.

Aynı Microsoft vakti zamanında MOSSAD=FETÖ'ye de el altından gizlice windows'un en kritik kernel kodlarını vermişti.

Türkiye Devleti ülkenin güvenliği için Microsoft'tan Windows'un bütün sürümlerinin kaynak kodlarını ve dökümantasyonunu zorla almalıdır.

Windows'un kaynak kodlarının Türkiye'deki resmi kurumlara verilmesi ile alakalı oluşacak patent ve telif hakları endişesi için Microsoft ile Türkiye ortak bir kontrol ve denetim grubu kurabilir.


Linux çekirdeğini MOSSAD yazmıştır Anonymous 09/09/2022 (Fri) 11:11 [Preview] No.137 del
Genelde linux'un en güvenli işletim sistemi olduğuna dair yazılarla ve haberlerle karşılaşırsınız. Linux güvenli bir işletim sistemi değildir. Linux çekirdeğini gerçekte MOSSAD yazmıştır ve bu kodları Linus'un eline vermiştir.

Linux'un güvenli olduğuna dair yanlış algıyı sanal aleme MOSSAD yayar. Linux çekirdeği gerçekte MOSSAD tarafından UNIX'in dezenforme edilerek yazılmış halidir. Linuxta bir saldırgan kök ayrıcalıklarını sanıldığının aksine kolayca elde edebilir. Linux çekirdeği kendi içinde çok sayıda mimari güvenlik sorununu barındırır. MOSSAD Linux çekirdeğini UNIX'i özellikle çarpıtarak bu hale getirmiştir. Bu yüzden ortalama bir kullanıcının linux'un güvenlik sorunlarını düzeltmesi mümkün değildir. Bunu ancak üst düzey bilgisayar mühendisleri yapabilir.

MOSSAD ajanları hedef aldığı bigisayarları zorlanmadan hackleyebilsin adına Linux denen ucube bir çekirdeği "dünyanın en güvenli işletim sistemi" diye piyasaya salmıştır.


Anonymous 09/09/2022 (Fri) 15:08 [Preview] No.138 del
Windows ve Linux güvenli değildir. Bu yüzden teknolojiye hakim olan müslüman iş insanları TUBİTAK'ı,ASELSAN'ı ve diğer yerli ve milli kurumların openBSD ile işletim sistemi geliştirmesi için bu konuda talepte bulunup teşvik etmelidir. Müslüman iş insanları OpenBSD ile geliştirilecek işletim sistemi için bu kurumlara maddi destek vermelidir.


Anonymous 09/09/2022 (Fri) 16:33 [Preview] No.139 del
Müslüman polisler ve müslüman istihbaratçılar doğu ve güneydoğudaki Kürt ve Ermeni görünümlü esmer tenli kripto Yahudi MOSSAD ajanlarına dikkat etmelidir.

Müslüman polisler ve müslüman istihbaratçılar esmer tenli yahudiler hakkında insan fenotipi ve insan mizacı konusunda uzman olan müslüman bilim insanlarından ve müslüman alimlerden bilgi talep etmelidir.


Anonymous 09/09/2022 (Fri) 18:06 [Preview] No.141 del
Günümüzde İngiltere kayda değer bir devlet değildir.

İngiltere'nin sözde gücü üzerine konuşanlar MOSSAD adına manipülasyon yapmaktadır.

İngiltere İsrail'in güdümünde gerizekalı bir devlettir.

Gerizekalı ingiltere göçmenlere GPS takacak aptal bir ülkedir. Eğer göçmenleri takip edeceksiniz bunu istihbaratınız ile gizlice yaparsınız.

İsrail'de birileri göçmenlere GPS takmak gibi zihni sihir işi aptalca bir uygulama yapmaya kalktığı an MOSSAD tarafından acımasızca infaz edilir.


Anonymous 09/09/2022 (Fri) 20:57 [Preview] No.143 del
Türkiye Devletinin İstihbarat kurumları önemli insanları takip etmekle görevli anti-dublör ve anti-klon birimlerini acilen kurmalıdır.


Anonymous 09/11/2022 (Sun) 10:09 [Preview] No.145 del
"Rus Hackerler" efsanesini MOSSAD uydurmuştur. Dünya üzerinde gerçek anlamda hackerlık yapabilen ülkeler sadece ABD ve İsrail'dir. Rusya ve Çin bilişim teknolojileri ve siber uzay alanında İsrail'in el altından gizlice beslediği balon ülkelerdir. MOSSAD ABD'ye ve diğer batı ülkelerine ayar vermek istediği zaman bunu kendi kimliğini kullanarak yapmaz "rus hackerler","çinli hackerlar","iranlı hackerler","kuzey koreli hackerlar" maskelerini takarak bu siber saldırıları yapar. Sözde "Rus hackerlar" ya rus görünümlü kripto yahudi eğitimli sayanimdir ya da MOSSAD'ın zihin kontrolü ile kısıtlı ve zayıf bilgi aktarırımı yaptığı kibirli cahil bir Rus'tur.


Anonymous 09/11/2022 (Sun) 17:20 [Preview] No.146 del
Türkiye'nin IHA ve SIHA başarılarından sonra Türkiye'deki meslek liseleri,teknik liseler,teknik meslek yüksek okulları ve mühendislik fakülteleri CIA ve MOSSAD tehlikesi altındadır.
"Türkiye'deki devlet kurumları zaten gereken önlemleri almıştır" diyebilirsiniz. Emin olun Türkiye'deki devlet kurumları da aynısını diyordur.

Türkiye'nin IHA ve SIHA başarılarından etkilenip google arama motorundan "IHA nasıl yapılır","SIHA nasıl yapılır","kendi işletim sistemimi nasıl yapabilirm","kendi antivirüsümü nasıl yaparım","elektronik harp nedir" gibi savunma sanayi ve siber güvenlik konuları hakkında arama yapan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları da CIA ve MOSSAD tehlikesi altındadır. Türkiye Devleti bu duruma dikkat etmelidir.


Anonymous 09/12/2022 (Mon) 08:35 [Preview] No.147 del
"Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti bir avuç mason ve sebatayistin tarikat ve ırk dayanışmasının tekelinde olmayacaktır! Destekleyenler kendini belli etsin. Yeter artık!"

https://twitter.com/ErkanTrukten/status/1568936386052358144

Aradan aracıları çıkarıp doğrudan MOSSAD'ın tekeline mi alacaksın ?


Anonymous 09/12/2022 (Mon) 08:39 [Preview] No.148 del
MOSSAD kendi ajanı olan komplo teorisyenlerine haddini bildirmiyor!

Erkan Trükten isimli şahıs MOSSAD ajanıdır.


Anonymous 09/12/2022 (Mon) 12:30 [Preview] No.150 del
>>148

Birkaç yıl önce Lütfi Tekin'in emriyle uşaklı bir tiyatro oyuncusu benimle telefonda konuşurken "erkan trükten'i duydun mu" demiştir.


Anonymous 09/13/2022 (Tue) 07:13 [Preview] No.153 del
1923'de Rejim mi değişti yeni bir devlet mi kuruldu tartışmaları özellikle çıkartılıyor.

Batı Türk Devleti 27 Nisan 1909'da yıkılmış 3 Kasım 2002'de tekrar kurulmuştur.

Zihinleri bulandırmanın lüzumu yok.


Anonymous 09/14/2022 (Wed) 09:59 [Preview] No.156 del
Huawei'yi China Devletinin kontrol ettiği söylenir.

Türkiye'deki merkez medyanın iki meşhur haber kanalıda sunucunun kullandığı bilgisayarın logosu da HUAWEI'dir.

MOSSAD ile China Devletinin MSS servisi arasında gizli bir anlaşma vardır. Israel China'ya verdiği özel teknolojiler karşılığında Türkiye'ye satılan HUAWEI cihazlarının kontrolünü MOSSAD=FETÖ'ye vermiştir.

Türkiye'ye satılan HUAWEI=MOSSAD cihazları ve bilgisayarlarının kontrolü MOSSAD'a verilmiştir.

Türkiye'deki bütün MOSSAD=HUAWEI cihazlarını MOSSAD=FETÖ kontrol etmektedir.


Anonymous 09/15/2022 (Thu) 07:52 [Preview] No.157 del
>>136

MOSSAD'a çalışan komplo teoricileri neden Bill Gates'i hedef alıyor ?


Anonymous 09/15/2022 (Thu) 08:09 [Preview] No.158 del
ABD reklamını yapmak istediği HUAWEI,Xioami,Kaspersky,Yandex gibi şirketleri yasaklayarak yasakladığı bu şirketleri ABD karşıtı ülkelerde popüler hale getirip bu ülkelerin teknolojik altyapılarına sızmak için zahmetsiz giriş koşullarını sağlıyor.

HUAWEI,Xiaomi,Kaspersky ve Yandex gibi şirketleri Russia ve China değil MOSSAD kontrol eder.


Anonymous 09/15/2022 (Thu) 18:49 [Preview] No.166 del
"Bülent Yücetürk" karakterini kurgulayanlar oldukça acemice hazırlanmış. "Bülent Yücetürk" karakteri televizyon programlarında yapmaya çalıştığı "çirkeflik"i bir türlü beceremiyor.

Bu tür kurgular yapmaya çalışan psikolojik harp ekipleri içlerine sızan MOSSAD ajanlarınca özellikle yanlış yönlendiriliyor.


Anonymous 09/17/2022 (Sat) 11:44 [Preview] No.174 del
Başkalarına şeytanlık yapan gerçek şeytanın esareti altına girer.


Anonymous 09/20/2022 (Tue) 14:08 [Preview] No.181 del
Turkish Demokrasi Projesine göre Türkiye'nin %70'i Türkmüş :)

Turkish Demokrasi Projesi MHP'den daha Türkçü çıktı.

ABD MOSSAD'ın aklıyla proje yaparsa böyle olur.


Edward Snowden'ı MOSSAD koruyor. Anonymous 09/26/2022 (Mon) 17:55 [Preview] No.198 del
Edward Snowden'ı ABD'ye karşı Rusya'da koruyan Russia Devleti değil MOSSAD'dır.

Edward Snowden MOSSAD tarafından korunmaktadır.

USA İstihbaratı Edward Snowden'i kaçırmak için Rusya'ya karşı değil MOSSAD'a karşı caydırıcı olmalıdır. Edward Snowden'i kaçırmak için MOSSAD ile pazarlık yapmalıdır.


Rusya'ya yapılan sözde yaptırım tiyatrosu; Rusya'nın bütün ihtiyaçları MOSSAD ve CIA tarafından gizlice karşılanmaktadır. Anonymous 09/28/2022 (Wed) 19:43 [Preview] No.206 del
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptığı ve diğer ülkelere zorla yaptırttığı yaptırımların esas sebebi Rusya'yı zora sokmak değil ABD dışındaki diğer ülkelerin Rusya ile güçlü ilişkiler geliştirmesini engellemektir.

ABD ve Rusya kendi aralarındaki gizli bir işbirliği ve İsrail=İngiltere'ninde rızasını alarak sözde Rusya'ya yaptırım tiyatrosu ile Avrupayı boğmaktadır. Avrupa ülkeleri bu durumun farkında olsada MOSSAD ve CIA'nin kendi ülkelerindeki gizli yapılanmalarından ötürü ve ABD'den korktukları için Rusya'ya yaptırım uygulamak zorunda kalmaktadır. ABD Rusya ile olan bu gizli ortaklığı sayesinde Avrupanın kendisinden kopmasını engellemektedir.

ABD'nin Rusya'ya yaptığı sözde yaptırımların Rusya'ya herhangibi bir zararıda yoktur. MOSSAD ve CIA Rusya'nın yaptırımları aşması için herşeyi yapmakta bunun için Rusya'ya hertürlü desteği gizlice vermektedir. Rusya'nın bütün ihtiyaçları MOSSAD ve CIA tarafından gizlice karşılanmaktadır.


ABD Filistin'i vurmalıdır. Anonymous 09/29/2022 (Thu) 14:31 [Preview] No.208 del
ABD Terörle mücadelede İsrail'e yardım etmek için Filistin'deki terör yuvalarını füzelerle ve savaş uçaklarıyla vurmalıdır.


Tigir Er MOSSAD'ın ucuz bir manipülasyonudur. Anonymous 09/30/2022 (Fri) 20:58 [Preview] No.212 del
(6.85 KB 259x194 indir.jpeg)
(11.89 KB 337x337 GUjL5GWV_400x400.jpg)
(12.78 KB 400x400 XTLCGAA1_400x400.jpg)
Tigir Er MOSSAD'ın ucuz bir manipülasyonudur.

Bu üç kişi Türkiye Yahudisi bile değildir.


Anonymous 10/03/2022 (Mon) 20:58 [Preview] No.222 del
Mehmet Fahri Sertkaya isimli şahıs MOSSAD'ın psikolojik harp ve zihin kontrolü kurbanıdır.


Anonymous 10/04/2022 (Tue) 16:51 [Preview] No.225 del
>>136
>>Microsoft Windows'un kontrol anahtarını yani windows'un kaynak kodlarını nasıl Çin'e ve İsrail'e verdiyse Türkiyenin resmi devlet kurumlarına da bu kodları vermek zorundadır.

>>Aynı Microsoft vakti zamanında MOSSAD=FETÖ'ye de el altından gizlice windows'un en kritik kernel kodlarını vermişti.

>>Türkiye Devleti ülkenin güvenliği için Microsoft'tan Windows'un bütün sürümlerinin kaynak kodlarını ve dökümantasyonunu zorla almalıdır.

>>Windows'un kaynak kodlarının Türkiye'deki resmi kurumlara verilmesi ile alakalı oluşacak patent ve telif hakları endişesi için Microsoft ile Türkiye ortak bir kontrol ve denetim grubu kurabilir.

https://www.infoworld.com/article/2681548/china-gets-access-to-microsoft-source-code.html

https://www.zdnet.com/article/gates-reveals-windows-code-to-china/

https://www.forbes.com/2003/02/28/cx_da_0228topnews.html?sh=2c9283ef11f0

https://www.osnews.com/story/2938/gates-reveals-windows-source-code-to-china/


Türkiye kendi iradesiyle yol haritasını çizmiştir. Anonymous 10/04/2022 (Tue) 19:06 [Preview] No.230 del
Türkiye'deki komplo teorisyenleri Türkiye'nin İngiltere ve İngiliz baronlar sayesinde güçlendiğini iddia edip durmaktadırlar.

Günümüzde İngiltere tarihteki güçlü ve muktedir olan İngiltere değildir.

Günümüz İngiltere'si İsrail'in güdümünde gerizekalı bir devlettir.

Türkiye'deki komplo teorisyenleri MOSSAD ajanı olduklarından ötürü Türkiye'nin güçlenmesini İngiltere'ye ve İngiliz Baronlara bağlamaya çalışmaktadır.

Türkiye kendi iradesiyle yol haritasını çizmiş,kendi iradesiyle ayakta durmayı başarmış, finansal ve iktisadi noktada bağımsızlığını ilan etmiştir.


Anonymous 10/12/2022 (Wed) 17:56 [Preview] No.247 del
Caner Taslaman Mod On

Gerçek İblisin Allah'a isyan etmesinin Materyalist evrenler kümesindeki karşılığı saf nötrinoların elektrik yükü kazanarak yüklü nötrinolara dönüşmesidir.

Yüksüz saf nötrinolar Allah'a isyan etmemiş olan Azazel'dir. Nötrinoların yük kazanmasının manevi alemdeki karşılığı Allah'a isyan etmektir. Müon Nötrinoları Büyük İblis'in ta kendisidir.

Caner Taslaman Mod Off


Anonymous 10/12/2022 (Wed) 19:54 [Preview] No.248 del
>>247

>>Caner Taslaman Mod On

>>Gerçek İblisin Allah'a isyan etmesinin Materyalist evrenler kümesindeki karşılığı saf nötrinoların elektrik yükü kazanarak yüklü nötrinolara dönüşmesidir.

>>Yüksüz saf nötrinolar Allah'a isyan etmemiş olan Azazel'dir. Nötrinoların yük kazanmasının manevi alemdeki karşılığı Allah'a isyan etmektir. Müon Nötrinoları Büyük İblis'in ta kendisidir.

>>Caner Taslaman Mod Off

Büyük İblis=Müon Nötrinosu


Anonymous 10/13/2022 (Thu) 14:19 [Preview] No.249 del
>>127
>>Yunanistan'daki ABD üsleri en çok Türkiye'nin işine gelmektedir. ABD'nin Yunanistan'a tarihinde görülmemiş bir biçimde bu kadar çok askeri üs kurması Türkiye'nin caydırıcılığını resmi ve psikolojik olarak kabul etmektir. Yunanistan topraklarında bu kadar çok ABD üssünün bulunması Yunanistan halkının milli egosunu ve gururunu alenen yok etmektedir.

>>Yunanistan'daki ABD üslerinin Türkiye'ye karşı herhangibi bir etkisi olamaz. ABD üsleri sadece Yunanistan'a maddi ve psikolojik yük bindirmekten başka bir halta yaramaz.

>>ABD gerçekten destek verdiği bir ülkeyi kendine köle yapmaz.

>>Gerçekte ABD Yunanistan'ı İsrail adına harcamaktadır.

>>ABD Yunanistan'ı gerçekten destekleydi Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Rusya ile denge siyaseti izlemesini sağlar. Yunanistan'ın kendi çıkarları için bile olsa Rusya karşıtı bir çizgide olmasına izin vermezdi.

>>ABD gerçekte Yunanistan'ı harcamamış olsaydı ; Yunanistan'ın Rusya ile olan ilişkilerini devam ettirir. Yunanistan'da alenen ABD bayraklı üsler kurup ABD üniformalı askerler bulundurmak yerine bu üslere örtülü bir şekilde yunan bayrakları asar ve kendi askerlerine yunan askeri üniforması giydirerek kendi askeri varlığını gizlerdi. Böylece Türkiye'nin psikolojik üstünlük kazanmasını engellemiş olurdu.

ABD'nin Kıbrıs'a askeri üs kurması İsrail=İngiltere'nin bölgedeki statükosunu yok ederek Kıbrıs'ın Türk adası olmasına sebep olacaktır.

Kıbrıs'a kurulacak ABD askeri üslerinin Türkiye'ye karşı hiçbir zararlı etkisi olmayacağı gibi bu üslerin kurulması Türkiye'nin politik ve askeri üstünlüğünü kabul etmek anlamına gelecektir.

Türkiye Kıbrıs'taki ABD askeri varlığını sebep göstererek Kuzey Kıbrısı askeri yığınaka çevirip Kıbrıs'ın tamamını gizlice etkisi altına alacaktır.

İsrail bunu bildiği için ABD'nin Kıbrısa askeri üs kurmasını geciktirmekte ABD'yi Kıbrıstaki gizli istihbarat Üsleriyle yetinmesi için ikna etmeye çalışmaktadır.


Anonymous 10/13/2022 (Thu) 14:25 [Preview] No.250 del
>>249

>>ABD'nin Kıbrıs'a askeri üs kurması İsrail=İngiltere'nin bölgedeki statükosunu yok ederek Kıbrıs'ın Türk adası olmasına sebep olacaktır.

>>Kıbrıs'a kurulacak ABD askeri üslerinin Türkiye'ye karşı hiçbir zararlı etkisi olmayacağı gibi bu üslerin kurulması Türkiye'nin politik ve askeri üstünlüğünü kabul etmek anlamına gelecektir.

>>Türkiye Kıbrıs'taki ABD askeri varlığını sebep göstererek Kuzey Kıbrısı askeri yığınaka çevirip Kıbrıs'ın tamamını gizlice etkisi altına alacaktır.

>>İsrail bunu bildiği için ABD'nin Kıbrısa askeri üs kurmasını geciktirmekte ABD'yi Kıbrıstaki gizli istihbarat Üsleriyle yetinmesi için ikna etmeye çalışmaktadır.

Türkiye'deki MOSSAD medyası bu yüzden Kıbrısa kurulacak ABD üslerinden rahatsız olmaktadır.


Anonymous 10/15/2022 (Sat) 08:17 [Preview] No.256 del
Türkiye'deki MOSSAD ajanı komplo teorisyenlerinin mRNA hakkındaki söylemlerine denk gelmişsinizdir.

MOSSAD ajanı komplo teorisyenleri merak etmesinler İsrail'de kullanılan dünyanın geri kalanında kullanılan Pfizer/Biontech mRNA aşılarından farklıdır.
Çünkü MOSSAD İsrail halkına zarar verbilecek bir aşının İsrail'de kullanılmasına izin vermez.

Böyle olduğunu düşünmüyorsanız bile ya İsrail'in elinde Pfizer/Biontech mRNA aşılarının şeytani ve zararlı etkilerine karşı özel bir panzehir vardı yada bu Pfizer/Biontech mRNA aşıları Yahudilere zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.


Anonymous 10/15/2022 (Sat) 11:37 [Preview] No.257 del
>>256

>>Türkiye'deki MOSSAD ajanı komplo teorisyenlerinin mRNA hakkındaki söylemlerine denk gelmişsinizdir.

>>MOSSAD ajanı komplo teorisyenleri merak etmesinler İsrail'de kullanılan Biontech/Pfizer mRNA aşılarının dünyanın geri kalanında kullanılan Pfizer/Biontech mRNA aşılarından farklıdır.
Çünkü MOSSAD İsrail halkına zarar verbilecek bir aşının İsrail'de kullanılmasına izin vermez.

>>Böyle olduğunu düşünmüyorsanız bile ya İsrail'in elinde Pfizer/Biontech mRNA aşılarının şeytani ve zararlı etkilerine karşı özel bir panzehir vardır yada bu Pfizer/Biontech mRNA aşıları Yahudilere zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Pfizer/Biontech'in mRNA aşılarının zararlı ve şeytani etkileri varsa şirketin bu aşıları dünyada satabilmesi için panzehirini MOSSAD ile beraber geliştirip MOSSAD'a vermesi gerekir.


Anonymous 10/18/2022 (Tue) 18:13 [Preview] No.262 del
U8O2emRlIG3DvHNsw7xtYW4gb2xhbiBTQURBVCBpc2ltbGkgw7Z6ZWwgYXNrZXJpIMWfaXJrZXRpIE1PU1NBRCBrb250cm9sIGV0bWVrdGVkaXIu


Anonymous 10/19/2022 (Wed) 08:08 [Preview] No.263 del
(114.63 KB 1080x1080 original.jpg)
Ukrayna Devleti İsrail'in Ukrayna'ya vereceği akıllı silahlara dikkat etmelidir.

İsrail'in Ukrayna'ya vereceği akıllı silahlar Rusya lehine gizlice casusluk yapabilir.

Ukrayna Devleti İsrail'in kendisine vereceği akıllı silahların Rusya'ya dijital casusluk yapmasını engellemek için ABD'den güvence alıp bunun için ABD-İsrail-Ukrayna arasında üçlü bir gizli anlaşma yapılmalıdır.


Anonymous 10/21/2022 (Fri) 06:24 [Preview] No.267 del
Allah'a isyan eden gerçek İblis ile kendisini gerçek iblis sanan cinler arasındaki farkı anlayacak Müslüman bir alim yoktur.


Anonymous 10/21/2022 (Fri) 16:21 [Preview] No.271 del
Einstein "Tanrı zar atmaz." sözünü lafın gelişi söylemiştir.Einstein'da atılan zardan çıkan sonucun yaratılanlar için rastgele olduğunu yaratan için rastgele olmadığını bilir.


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 07:29 [Preview] No.275 del
>>267

Şeytan ve iblis arasındaki fark nedir üstad


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 08:15 [Preview] No.276 del
Şeytan kendi müritlerini "dünyanın nüfusunu azaltma" hayalleri ile oyalarken gerçekte rakip şeytanlara karşı kendisini korumak için dünya nüfusunun daha da artması çaba harcar.

İnsan nüfusunun bolluğu mevcut şeytan için metafizik kalkandır.

Şeytan'ın hedefi dünya nüfusunun 10-11 milyar aralığında olmasını sağlamaktır.

Üstad şeytani ritüellerde napıyorlar bu elitler?


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 13:53 [Preview] No.277 del
>>276

Eloktroniğe ve insan biyolojisine hakim olan Gerçek şeytanlara eğlence malzemesi oluyorlar.


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 13:55 [Preview] No.278 del
>>275

şeytan genel bir tür ismi
iblis Allah'a isyan etmiş bir varlığın özel ismi


Anonymous 10/25/2022 (Tue) 03:54 [Preview] No.281 del
>>278

Şeytan ve cin musallatından korunmak için ne yapmalıyız anon


Anonymous 10/26/2022 (Wed) 05:31 [Preview] No.282 del
>>281
psikiyatri kliniğine gidiceksin.


Anonymous 11/04/2022 (Fri) 14:21 [Preview] No.294 del
Zaman yolculuğu denildiğinde bunu hep büyük nesneler üzerinden kurgularız.

Atomaltı parçacıklar ve onlardan daha da küçük olan bozonların zaman yolculuğu yapabileceğini pek hayal edemeyiz.

Gelecekten birileri gelemeyebilir ama gelecekten geçmişe radyo sinyali veya ışık gönderilemez mi ? Bunu sormak gerekir.


Anonymous 11/05/2022 (Sat) 17:52 [Preview] No.299 del


Anonymous 11/09/2022 (Wed) 16:38 [Preview] No.303 del
>>141
>Günümüzde İngiltere kayda değer bir devlet değildir.
>
>İngiltere'nin sözde gücü üzerine konuşanlar MOSSAD adına manipülasyon yapmaktadır.
>
>İngiltere İsrail'in güdümünde gerizekalı bir devlettir.
>
>Gerizekalı ingiltere göçmenlere GPS takacak aptal bir ülkedir. Eğer göçmenleri takip edeceksiniz bunu istihbaratınız ile gizlice yaparsınız.
>
>İsrail'de birileri göçmenlere GPS takmak gibi zihni sihir işi aptalca bir uygulama yapmaya kalktığı an MOSSAD tarafından acımasızca infaz edilir.

https://www.gzt.com/jurnalist/kral-charlesa-protesto-yumurta-firlatildi-3688594Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply