Anonymous 11/04/2022 (Fri) 14:21 No.294 del
Zaman yolculuğu denildiğinde bunu hep büyük nesneler üzerinden kurgularız.

Atomaltı parçacıklar ve onlardan daha da küçük olan bozonların zaman yolculuğu yapabileceğini pek hayal edemeyiz.

Gelecekten birileri gelemeyebilir ama gelecekten geçmişe radyo sinyali veya ışık gönderilemez mi ? Bunu sormak gerekir.