/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(163.83 KB 1080x1920 IMG_20181224_035739_692.jpg)
Anon 12/24/2018 (Mon) 04:11:52 [Preview] No. 1104
Önbahçeye gelin, tunayı bitireceğim


Anon 12/24/2018 (Mon) 19:27:31 [Preview] No.1105 del
(41.54 KB 1280x720 maxresdefault.jpg)
boşuna uğraşma
tunay = kazanan
bununla anlaş


Anon 12/24/2018 (Mon) 19:53:37 [Preview] No.1106 del
>>1105
BANA TAHTA AÇMAYI ÖĞRETİN PARASINI BEN KARŞILAYACAĞIM


Anon 12/24/2018 (Mon) 19:54:11 [Preview] No.1107 del
YARIN DA BÜTÜN ÜSTAD VE ŞEXİT MENELERİNİ TUNGAYIN ÜSTÜNE YIKMAYI DÜŞÜNÜYORUM


Anon 12/25/2018 (Tue) 05:38:34 [Preview] No.1109 del
(48.56 KB 500x500 ka10136-500x500_0.jpg)
>>1106
anon zaten elimizde bir sürü tahta var. sorun tahtasızlık değil. akmaması. buna bir çözümün var mı çöp sitelerde reklam yapıp enik-normie çekmekten başka? kanser toplayarak kitleyi büyütmek bu şekilde akıtmak veya 1 ay boyunca kimsenin post atmadığı bir başka ölü tahta yaratmak istiyorsan buyur.

tahta savaşlarını tunay kazandı. aslında ortada savaş falan olduğu da söylenemez. birçok tahtanın admini kanserle uğraşmaktan sıkıldı ve kendi bıraktı. kerem, şüşgo, çikitos. tunay her şeye rağmen tahtasını ayakta tutarak işi bitirdi. çok fazla konuşulacak bir şey yok. son 1 yıldır buralardaysanız zaten biliyorsunuz.

lamerlik-trollük yaparak hiçbir şey başaramazsınız. hacer ketlendi, raidçi chat tayfası ketlendi, birkan-turabi forsçusu ketlendi. günün sonunda kafanıza bançekicini yeyip oturacaksınız.

tunaydan memnun muyuz? değiliz. peki ne yapacağız? yapacak bir şey yok. ya gevur çanlarına geçeceğiz ya da pirinç parla deneyip çanları bırakacağız.

seçim sizin.


Anon 12/25/2018 (Tue) 06:59:58 [Preview] No.1110 del
Aklıma çok iyi bir fikir geldi. İki katmanlı kereste. Her yerde reklam yapacağız ama tahtada yarı anonimlik olacak. Eğittiklerimizi gerçek tahtaya alacağızTop | Return | Catalog | Post a reply