/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anon 12/30/2018 (Sun) 05:04:44 [Preview] No. 1153
Yeni yazım


Anon 12/30/2018 (Sun) 08:24:08 [Preview] No.1154 del
(135.06 KB 1024x768 1541349032835.jpg)
anon sen TAM bir beyinciksin


allah 12/30/2018 (Sun) 10:49:45 [Preview] No.1155 del
(15.40 KB 251x242 1534462197069.jpg)
>throught
>before modern times people only care about their relatives
>became most
>a death person
>than blank state
>not to live
>be greater punishment
>death has to be punished only for sadness of his relatives


allah 12/30/2018 (Sun) 10:51:45 [Preview] No.1156 del
(40.73 KB 802x516 kekullah.png)


allah 12/30/2018 (Sun) 10:53:30 [Preview] No.1157 del
(35.39 KB 809x400 köşe.png)
>chan kültürü hacum
>sıçanız hacum
sikiyim bokistanın chan kültürünü hacum


Anon 12/30/2018 (Sun) 10:58:24 [Preview] No.1158 del
>>1154
Zekamızı kapıştırabiliriz. Neyi ölçü aldığını bilmem ama matematiğim çok iyidir ve üniversite sınavında derecem var. En zorl kitapları okuyabilirim. Eğer başka bir ölçütün varsa söyle.
>>1155
Grammar'i iyi bilmem. Hazırlığı Boğaziçi'nde okudum ama derslere gitmiyordum, kendi başıma öğrendim sayılır. Hazırlık sınavını da geçtim bu arada.
>>1156
Seni kekleten şeyleri duymak isterim.

>>1157

Benim kimliğim zaten ortada. Yani, reddit comment geçmişine bakarak bir şey başarmadın. tunGAY'ın tahtasına bakarsam adımı soyadımı da görürsün. Sıçanları tunayokrasiden kurtarmak için chan açacağım


Anon 12/30/2018 (Sun) 11:09:04 [Preview] No.1159 del
>>1158
>sıçanları tunayokrasiden kurtaracağım
vaxxxx vaxxxx


Anon 12/30/2018 (Sun) 11:11:47 [Preview] No.1160 del
>>1159
İstemezsen tunGAY'ın tahtasına devam edebilirsin. Herkes özgür. Ben para da kazanmayacağım. Sadece mene görmek istiyorum. Allax sikmek Kamal domaltmak istiyorum


Anon 12/31/2018 (Mon) 09:08:02 [Preview] No.1194 del
(105.09 KB 960x580 duyum brojesiiğğ.png)
KEK BE toru toru olalı böyle bir beyincik görmemiştir :DDDDD


Anon 12/31/2018 (Mon) 09:31:24 [Preview] No.1195 del
>>1194
Herhangi bir zeka gerektiren platformda kapışabiliriz


Anon 12/31/2018 (Mon) 10:14:19 [Preview] No.1196 del
(1.67 MB 680x366 1541892057458.gif)
>>1195
zeka gerektiren platformun en alasındasın zaten koçum hadi bagalum hodri meydan :DDD


Anon 12/31/2018 (Mon) 10:57:15 [Preview] No.1197 del
>>1196
Tamam, arslanım. Konuyu da sen bul, seni allahına kavuşturayım


Anon 12/31/2018 (Mon) 13:21:09 [Preview] No.1198 del
>>1197
anon üstad S. NİŞANYAN hakkında ne düşünüyorsun? iflah olmaz bir yamtar eniği değilsindir umarım


Anon 12/31/2018 (Mon) 16:23:06 [Preview] No.1199 del
>>1198
Y*mtar olacağım son şeydir herhalde. Ben bir HİTİT yiğidi olduğumun bilincindeyim. Sevan Nişanyan ülkedeki sayılı ÜSTADlardandır. Ama s*la yakın olması ve erm*ni göt yangınına sahip olması sebebiyle pek sevmem


Anon 01/01/2019 (Tue) 20:45:13 [Preview] No.1212 del
>>1206
kek
eren senden kansermiş anon


Anon 01/02/2019 (Wed) 03:26:44 [Preview] No.1213 del
>>1212
Kanser demeyelim de TAM GERÇEKLER'i kimseyi incitmeden, bel altına vurmadan açıklaya diyelim. Saygılar status; Sunuld'Top | Return | Catalog | Post a reply