/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anon 12/30/2018 (Sun) 18:34:30 [Preview] No. 1173
[Verse 1: Khontkar]
Hunnid million dollar hani cash yok
Kimse sormaz bizi cepte 5 yok-ken
Başka yöne dön vizyonsuz göt çok
Biz göklere çıkarken sen çöp dök-len
Para kumbaramda değil para çok sikimde değil
Hazıra konmana müsade yok biz tırmandık
Tırnakla halatsız noooldu şaşırdın çünkü
Önünde bol-ca var yapışcaz boğazına
Sökül len soygun ha tabi bu mağazada
Bağırmadan doldur parayı kımıldamadan
Dursun söyle yanındakine yok bu işin kursu
3 aylık denemende yersen kurşunu hatırlamıcak
Kimse seni leşin sokakta gazete örtülü
Perişan anan kimin şanına yakışır bi cenaze
Hazırlansın Kont Dracola hadi pompala
Dile kolay olaylar peşpeşe ilerler yok hiç mola
Bakma bana hadi bön bön
Söyle fazla gelir hala sana redkeys söyle
Durcak vaktim yok koşuyom her koldan peşindeyim durum böyle

https://soundcloud.com/redkeysmusic/18-khontkar-bu-gece-feat-youngTop | Return | Catalog | Post a reply