/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(72.92 KB 691x661 gaspci-cocuk-caps.jpg)
Anon 01/03/2019 (Thu) 00:33:42 [Preview] No. 1221
https://youtube.com/watch?v=11I9031yO_o [Embed]

Makat kanseri; aynı zamanda “anüs kanseri” ya da “anal kanser” olarak da adlandırılmaktadır. Anüs, mide-bağırsak sisteminin bir parçasıdır. Kalın bağırsağın sonunda açılır, bağırsak hareketlerinin bedeni terk ettiği rektum altındadır.

Makat kanseri (anüs kanseri veya anal kanser), sağlıklı hücrelerin anüs üzerinde ya da içinde değişmesi, kontrol dışı büyümesiyle, tümör olarak adlandırılan bir kitlenin ortaya çıkması sonrası oluşan bir kanser türüdür. Tümör, kanserli veya iyi huylu olabilir. Kanserli, kötü huylu bir tümör büyür ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Bazı anormal hücreler tedavi edilmeden uzaklaşabilir, ancak diğerleri kanserli olabilir. Hücrelerin anormal büyüdüğü hastalığın bu evresine “displazi” denir. Anüs displazi, anal intraepitelyal neoplazi ya da anal skuamöz intraepitelyal lezyonlar olarak adlandırılır.

Polipler veya siğil gibi oluşumlar, anüs çevresinde büyüyebilir ve kanserli değildir; ancak zamanla kanserli hale gelebilirler.

Makat Kanseri Türleri

Anüs, farklı hücre tiplerinde meydana gelir ve her tip kanser olabilir. Kanserin başladığı hücre türüne göre makat kanserinin birkaç farklı türü vardır:

Skuamöz hücreli karsinom: Makat kanserinin en sık görülen Bu kanser türü, anal kanalın dış astarında başlar.
Kloakojenik karsinoma: Anal kanserin neredeyse bir çeyreğini oluşturmaktadır. Anüs dış kısmı ve rektum alt kısmında bu kanser türü ortaya çıkar. Kloakojenik hücreli kanser olasılıkla skuamöz hücreli kansere benzer hücrelerden başlar ve benzer şekilde tedaviye tabi tutulur.
Adenokarsinom: Anal astar altında bulunan ve mukus yapan bezler tarafından ortaya çıkar.
Bazal hücreli karsinom: Perianal (anüs çevresinde) ciltte görülebilecek bir cilt kanseri türüdür.
Melanom: Deri veya anal astarda bulunan, renk üreten hücrelerde başlar.Top | Return | Catalog | Post a reply