/2cihan/ - 2cihan

Description

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1.23 KB 400x300 1.png)
Anon 01/06/2019 (Sun) 14:51:25 [Preview] No. 1236
https://tahta.l3x.pw/b/res/28373.html

ne açıklama yapayım bilmiyorum.

aramızdaki iletişim sorunu öyle bir noktaya ulaştı ki, bunun üzerine düşünürken çok fazla faktörü hesaba katıyor olduğumu gördüm.

her şey sizin istediğiniz ayarda gitmiyor. kapalı bir sistemden bahsetmiyoruz.

pratiğe dökülemeden teorikte kaldı denilen şeyler kötü yapılan hesaplamalardır.

yazı tüm bilgiyi taşıyabilen bir yöntem değil. su sızdıran bir testi gibi.

bazı durumlarda anlatmak her ne kadar elinizde göstergeler olsa da deneyimlemeden mümkün olmuyor.

gelen bu reaksiyonlar, verilemediğini kanıtlıyor.

durumu çok önceden farkettim.

toplumdan çıktı ve daha çok kişisel bir deneyim haline gelmeye başladı.

şu anki durumda siz, hiçbir yerinde yoksunuz bu durumun.

burada bunla ilgili ne konuşsam sanki meydan okuyormuş gibi bir algı oluşacağından daha fazla devam etmiyorum.

var oluş amacını tamamlamış bir sistemin devam etmesi için nedeni yok ve bu makine ömrünü tamamladı.

en azından bazı çıktılar gerçekten üzerinde düşündürücü.

tüm bunlara son veriyorum.

görebilir misiniz bilmiyorum. görseniz anlayabilir misiniz bilmiyorum. karmaşık olmaya çalışmıyorum. yalnızca konu toplum elinden çıktı. bunu söylüyorum.

bırakın ilkel iletişim araçlarıyla göstermeyi, kendim bile ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum.

hataydı. her gün yapılan yüzlercesinden biri gibi.

neyse, daha fazla kayıp yaşatmanın bir anlamı yok.

kafa karışıklığı yarattıysam üzgünüm. o kadar da değil ama. nezaketen işte.Top | Return | Catalog | Post a reply