/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(12.27 KB 225x225 ?.jpeg)
verda-chan Anonymous 07/16/2021 (Fri) 11:59:51 [Preview] No. 113
>antisemismo ĉie en endchan
Kiel povas /esperanto/ ekzisti?


Anonymous 07/16/2021 (Fri) 12:05:04 [Preview] No.114 del
(I just started learning Esperanto and i'm a newfag.)


Anonymous 07/17/2021 (Sat) 18:19:40 [Preview] No.117 del
(42.48 KB 842x699 1546485471920.jpg)
Iu ajn rajtas ekigi forumon ĉe endĉano. Mi ne vizitas la aliajn forumojn do mi nenion scias pri la antisemitismo.


Anonymous 08/15/2021 (Sun) 18:09:01 [Preview] No.134 del
(46.63 KB 565x543 bookpepe.jpg)


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 08:13:03 [Preview] No.139 del
>>134
Ĉi tiu mesaĝo ne enhavas informojn.


Anonymous 04/17/2022 (Sun) 16:59:00 [Preview] No.267 del
Laŭ mia sperto, estinte regula uzanto de /int/ ĉe 4chan, ĉiuj anonimaj bildforumoj malamas nin. Estas nature, ke ni ne estas volataj ĉi tie, eĉ se la antisemitismo ne ekzistus.

Se ni havas propran lokon por afiŝi, tio sufiĉe bonas.


Anonymous 04/18/2022 (Mon) 10:41:25 [Preview] No.268 del
Bildforumoj nuntempe estas tro politika. /pol/ diras, ke Esperanto estas lingvo de maldekstristoj, komunistoj etc. Sed vere plej multe Esperantistoj mi paroli kun estas normalulojn.


Anonymous 05/20/2022 (Fri) 17:53:45 [Preview] No.288 del
(77.03 KB 532x396 1450654500101.jpg)


Anonymous 05/30/2022 (Mon) 20:22:07 [Preview] No.291 delTop | Return | Catalog | Post a reply