/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Telegrama Liberejo Anonymous 01/10/2020 (Fri) 06:59:24 [Preview] No. 20
Bonvenu al telegrama grupo @Liberejo!
Ĉiuj diskutoj estas permesataj, nenia moderigo.
La aliĝligilo estas https://t.me/liberejo


Anonymous 01/10/2020 (Fri) 18:14:23 [Preview] No.21 del
Mi ne uzas telegramon.


Anonymous 01/10/2020 (Fri) 23:08:38 [Preview] No.22 del
>>21
>"Esperantisto" kiu ne uzas Telegramon
Mortigu vi mem


Anonymous 01/11/2020 (Sat) 11:18:48 [Preview] No.23 del
(45.22 KB 720x480 mpv-shot0092.jpg)


Anonymous 12/25/2020 (Fri) 01:15:19 [Preview] No.42 del
>>22
>Mortigu vi mem
Vi faru tion.

Telegramo aĉegegegas. Estas nenia kialo kredi je ĝin, ĝi estas bazita en Ruslando (malbona lando por datumsekureco). Ankoraŭ, ĝi estas fermkodita, do oni ne eĉ povas kontroli ĉu a ciferon funkcias.

Kial Esperantistoj estas tiel stultaj kaj uzas malbonajn programojn?

Almenaŭ uzu 'Signal' aŭ 'Tox' aŭ 'matrix.org' aŭ io kiu estas pruvebla ne malbona.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return