/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anonymous 04/27/2022 (Wed) 01:32:24 [Preview] No. 272
Ĉu virtualaj jutubistoj plaĉas al vi?


Anonymous 04/27/2022 (Wed) 13:16:44 [Preview] No.273 del
(77.32 KB 647x592 1578258792950.jpg)
Mi kelkfoje rigardas Korone-chanajn "Engrish"-jn videojn (en Esperanto: Angra?). Alie mi ne scias multe pri ilin. Tamen mi neniam donus monon al ili


Anonymous 04/27/2022 (Wed) 15:02:53 [Preview] No.274 del
>>273
Malgranda malgranda testuda domo!


Anonymous 05/04/2022 (Wed) 20:18:46 [Preview] No.276 del
Nur tiuj, kiuj havas grandajn mamojn.


Anonymous 05/05/2022 (Thu) 14:30:30 [Preview] No.277 del
(95.34 KB 800x798 1603134267622.jpg)
>>276
bazada kaj ruĝpilola


Anonymous 05/11/2022 (Wed) 02:37:05 [Preview] No.280 del
>>276
plateco estas justeco


Anonymous 06/06/2022 (Mon) 21:17:03 [Preview] No.293 del
Ĉu ekzistas esperantlingva virtuala jutubisto? Espereble havanto de mamoj grandaj.


Anonymous 06/07/2022 (Tue) 20:55:03 [Preview] No.294 del
>>293
Estu la ŝanĝo kiun vi volas vidi en la mondo


Anonymous 06/09/2022 (Thu) 17:44:08 [Preview] No.296 del
>>294
Bedaŭrinde mia voĉo ne taŭgas.


Anonymous 06/11/2022 (Sat) 08:45:49 [Preview] No.298 del
>>272
Ne, animeaĵojn plaĉegas al mi, sed la ideo de virtualaj jubistinoj stas tro stulta eĉ por mi, La fakto ke reala ino ŝajnigas ĉimomente elpensitan nedifekthaveblan animeknabinon kreas malplezuran senton, ke difektplena realino trompas ĉiujn, kaj ekzistas eĉ naivaj sintrompuloj kiuj malnormalajn monkvantojn donacegas ĉar stragsence ili kredas je ĉi stultega elpensaĵo kaj ricevas orgasmon kie ŝi laŭtlegis lian nomon. Sed fakte ni ĉiuj konscias ke realino malestimas ilin tranktante ilin kiel stulta mondonacmaŝino. Mi volus donaci monon al artisto de la karakterprojekto ol la voĉistino kiu nur sencerbe babilas stultaĵojn.


Anonymous 06/14/2022 (Tue) 06:23:40 [Preview] No.299 del
>>298
Ĉu la problemo estas spontaneco? Kion vi pensas pri sondramoj?


Anonymous 06/22/2022 (Wed) 19:03:42 [Preview] No.300 delTop | Return | Catalog | Post a reply