/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(10.49 KB 68x158 nekonata skribo.png)
Saluton al ĉiuj! Anonymous 12/24/2020 (Thu) 14:02:39 [Preview] No. 28
Mi antaŭe spertis multajn bonajn diskutojn en Verda-chan, kaj mi ĝojas vidi, ke ĝi reestiĝis! Espereble ni povos pliaktivigi ĝin!


Anonymous 12/24/2020 (Thu) 19:37:37 [Preview] No.31 del
Vere, kara, sed kiel ni akiros pli E-istojn? Ni bezonas uzantojn por diskutaĵo.


Anonymous 12/24/2020 (Thu) 19:40:19 [Preview] No.32 del
>>31
Parolu pri ĝi al viaj amikoj aŭ en komunumoj, kiujn vi frekventas?


Anonymous 12/24/2020 (Thu) 19:51:46 [Preview] No.33 del
>>32
Bona ideo, sed mi opinias ke vi kaj mi venis el la sama komunumo, ĉar ni ambaŭ afiŝas tie ĉi samtempe. Do eble mezbona ideo.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return