/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Catalog | Bottom

Expand All Images


(68.28 KB 640x640 pongo.jpg)
Kiom da anoj de Verda-Chan estas sume? Anonymous 01/09/2021 (Sat) 23:11:43 [Preview] No. 72
Vidante la malaktivecon de Verda-Chan(kiel preskaŭ ĉiuj esperantistaj retlokoj) malfeliĉe mi pensas ke ni estas apenaŭ 7-10 afiŝantoj/vizitantoj kaj malpli ĉi tie. Kompare kun AEB, Verda-Chan estas tro malaktiva kaj havas multe da kapablo por esti estonteca ega retloko por malsamaj esperantistoj(ĉefe malbajzuoj). Proponu ideojn por reaktivigi Verda-Chan.

(la bildo ne rilatas)


Anonymous 01/12/2021 (Tue) 14:20:30 [Preview] No.73 del
Invitu la amikojn, diskonigu pri ĝi en amikaj rondoj, kompreneble.


Anonymous 01/12/2021 (Tue) 19:12:01 [Preview] No.74 del
>ĉefe malbajzuoj

Nur atendu


Anonymous 01/16/2021 (Sat) 23:37:26 [Preview] No.76 del
u u u u u


Anonymous 01/31/2021 (Sun) 16:54:48 [Preview] No.77 del
Mi kredis ke tiu ĉi retpaĝo mortis.


Anonymous 02/05/2021 (Fri) 07:10:21 [Preview] No.85 del
Nur estas du anoj kiuj faris cxiujn la afisxojn cxi tie. bedauxrinduloj


Anonymous 02/05/2021 (Fri) 17:43:17 [Preview] No.86 del
>>85
Ĉu? Ĉu krom mi estas nur vi?


Anonymous 02/05/2021 (Fri) 19:53:06 [Preview] No.87 del
>>85
Verdire mi eĉ ne parolas la lingvon, mi uzas na Google Translate por kompreni kion estas skribita tie ĉi.


Anonymous 02/06/2021 (Sat) 04:24:27 [Preview] No.88 del
>>86
Midzu min samideano. Por la bono de cxi retejo kaj AEBTop | Return | Catalog | Post a reply