/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Anonymous 09/12/2022 (Mon) 15:01 [Preview] No. 151
Dünyadaki insanlara basit bir MOSSAD bilgisi; MOSSAD "düşmanlarını" taklit edip onları sıradan insanların tahmin edemeyeceği derinlikte simüle edebilen gizemli kabalist okült yapılanmadır.


Anonymous 09/15/2022 (Thu) 18:10 [Preview] No.165 del
Sıradan bir vatandaş olsa tahammül edilebilir ama sosyal medya uzmanı olan birinin böyle bir dizgeleme hatası yapması kabul edilemez.

https://twitter.com/akdavali/status/1451496603815120908Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply