/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Elit topluluk L1MB0 12/07/2022 (Wed) 17:02 [Preview] No. 308
Kendini hayvani iç güdülerden ve çürümüş sistemin döngüsünden arındırmış(arındırmak isteyen), matrix'in içinden çıkmak, gelişimin ve sonsuzluğun zirvesine yolculuk etmek isteyen insanlar arıyorum.


Anonymous 12/07/2022 (Wed) 22:32 [Preview] No.309 del
Gerçeklik simüle edilemeyecek kadar berrak ve nettir.Bu yüzden matrixin içinde olmamız mümkün değildir.Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply