/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


şeytana tek yönlü mesaj gönderin. Anonymous 12/15/2022 (Thu) 10:01 [Preview] No. 320
Keçi sütü,kan veya tükürüklü su bulun. (uyanmadan önce ağzınızda biriken tükürükten olmalıdır.)

Jack kablosu satın alın.

MP3 çalarınıza taktığınız jack kablosunun diğer ucunu keçi sütüne batırın.

Keçi sütünün içindeki bakteriler ses sinyalini algılayarak bu sinyali cinlere gönderir.

Mp3 çalara veya ses yükseltecinize istediğiniz telkini yükleyebilirsiniz.

Bu arada şeytan Türkçe bilmez. Şeytan sadece Arapça,Farsça ve Antik-İbranice bilir.


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 09:36 [Preview] No.325 del
(19.87 MB 1920x1080 deney.mp4)


Anonymous 12/17/2022 (Sat) 17:07 [Preview] No.333 del
(51.09 KB 694x173 3.png)


Anonymous 12/17/2022 (Sat) 17:22 [Preview] No.334 del
>>333

Yine acilmiyor abiTop | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply