/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Ölmüş insanlarla tek yönlü iletişim kurulabilir mi ? Anonymous 07/10/2022 (Sun) 21:02:24 [Preview] No. 33
Ölen insanlarla tek yönlü iletişim kurulabilir mi ?

Bu soruya net bir cevap veremeyiz. Ama nasıl yapılabileceğine dair basit bir fikir verilebilir.

Öncelikle ölmüş olan bir insanın cesedi veya kemiği lazım.

Altın,gümüş veya platin elektrotlar temin edin.

Elektronik ses sinyali veren mp3 çalar veya ses sistemi bulun.

Ses sisteminden veya amp3 çalardan çıkan ses kablosunun uçlarını elektrotlara lehimleyin.

Ölmüş kişinin eğer cesedi kaldıysa kafatası bölgesine yoksa arta kalan kemiklerine elektrotları yapıştırın.

Mp3 çalara yüklediğiniz kaydı açın veya ses sisteminin mikrofonundan ölen kişiye istediğiniz gibi seslenin.

Görevli meleklere sesleneceksiniz bunu Türkçe değil Arapça yapın.


Anonymous 08/22/2022 (Mon) 18:31 [Preview] No.100 del
Kemiklerini çıkartamadığınız ölülerle nasıl tek yönlü iletişim kurulabilir ?

Mikrofonu olan yüksek wattlı bir ses ampfikilatörü edineceksiniz.

Kurşun bir kap edinin.

Kalsiyum tozu bulun.

Morötesi ışık veren bir ampül bulun.

Kalsiyum tozunu kurşun kaba dökün.

Edindiğiniz kurşun kaba sanayiye gidip 15 metrelik ince boru bağlattırın ve morötesi ışık veren ampülü kurşun kaba bağlayın. Sanayide iken kurşun kabın morötesi ampülün çıkış kablosu ve ince boru çıkışı dışındaki açık yerlerini yine kurşunla kapattırın.

Morötesi ışık veren bir ampülün güç kablosunu yüksek wattlı ses ampfikilatörünün outputuna bağlayın.

Kurşun kaptan çıkan 15 metrelik ince boruyu hedeflediğiniz ölünün mezarını kazıp yerleştirin.

Yüksek wattlı ses sisteminin mikrofonundan ölen kişiye istediğiniz gibi seslenin.

Görevli meleklere sesleneceksiniz bunu Türkçe değil Arapça yapın.Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply