/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Türkiye Devletinin bağımsızlığı için beddualar Anonymous 08/07/2022 (Sun) 15:05:22 [Preview] No. 47
Türkiye Devletinin bağımsızlığı için beddualar

Türkiye'yi yönetenler değişebilir. AKP ve Tayyip bugün var yarın yok.

Beddualar kahretmek için değil ıslah etmek için yapılır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere Akıl ver.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere Zeka ver.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri koru.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri yaptıkları kötülüklerden ve şeytanlıklardan ötürü pişman eyle.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin yabancı istihbarat örgütlerinin ve dış güçlerin şeytani,kötü ve zararlı etkilerinden koru.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri Akıllı ve zeki kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin Aklını ve zekasını arttır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin sinirlerini kuvvetlendir.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin sinirlerini güçlendir.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri vicdanlı kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri ahlaklı kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri bulunduğu ortama hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri bulunduğu makama hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin etrafındaki olayları sorgulamasını ve anlamasını nasip eyle.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin şeytanın hilelerini sorgulamasını ve anlamasını nasip eyle.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere devlet ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri devlet ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere mizaç ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri mizaç ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere insan ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri insan ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere istihbarat ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri istihbarat ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere siyaset ilmini öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri siyaset ilmine hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere elektronik,bilgisayar ve fizik bilimini ve bu bilimlerin ardındaki esas ilimleri öğret.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere elektronik,bilgisayar ve fizik bilimine ve bu bilimlerin ardındaki esas ilimlere hakim kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatı boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatı etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatın onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerdeki musallatı kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyüleri boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyüleri etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyülerin onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yapılmış olan büyüleri onlardan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirleri boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirleri etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirlerin onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan zehirleri onlardan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan vesveseleri boz.


Anonymous 08/07/2022 (Sun) 15:06:29 [Preview] No.48 del
Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan vesveseleri etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan vesveselerin onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere verilmiş olan vesveseleri onlardan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere gönderilmiş olan telkinleri boz.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere gönderilmiş olan telkinleri etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere gönderilmiş olan telkinlerin onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere gönderilmiş olan telkinleri onlardan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin kafataslarının içindeki icatları boz ve etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlerin kafataslarının içindeki icatların onlara olan kötü zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'yi yönetenlere yaptığım bedduaları kabul eyle.


Anonymous 08/07/2022 (Sun) 16:46:43 [Preview] No.49 del
Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri ıslah et ve şifa eyle.


Anonymous 08/08/2022 (Mon) 14:30:28 [Preview] No.51 del
Allah'ım Türkiye'yi yönetenleri sağlıklı kıl.


Anonymous 08/16/2022 (Tue) 16:30 [Preview] No.73 del
Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları koru.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki insanların kafatasının içindeki icatları boz ve etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların icatların onlara olan kötü, zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.


Anonymous 08/20/2022 (Sat) 12:49 [Preview] No.92 del
Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini münafıklıktan ve kafirlikten kurtar müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini münafıklıktan ve kafirlikten koru müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerinin şeytan ile olan bağını ve alakasını kopar.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerinin gizli güçlerle ve istihbarat örgütleri ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini ahlaklı ve vicdanlı kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini koru.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerini sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye sınırları içindeki bilgisayar ve elektronik mühendislerine yaptığım bedduaları kabul et.


Anonymous 08/20/2022 (Sat) 13:02 [Preview] No.93 del
Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanların şeytan ile olan bağını ve alakasını kopar.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleri ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları ahlaklı ve vicdanlı kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları koru.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye'de fenni ilimlere ve bilimlere sahip olanları ve olacak olanlara yaptığım bedduaları kabul et.Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply