/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


Beyin çipi geliştirenler için beddualar Anonymous 08/16/2022 (Tue) 16:08 [Preview] No. 71
Allah'ım insan kafatası için icat yapanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanları koru.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleriyle olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatası için icat yapanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.
Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananları koru.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleriyle olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan kafatasındaki icatları kullananlara yaptığım bedduaları kabul eyle.Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru ve müslüman kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanları koru.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların şeytan ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım Türkiye'deki insanların kafatasının içindeki icatları boz ve etkisiz kıl.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanların onlara olan kötü, zararlı ve şeytani etkilerini ortadan kaldır.

Allah'ım Türkiye'de kafatasının içinde icat olanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.


Anonymous 08/16/2022 (Tue) 18:50 [Preview] No.74 del
Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten kurtar müslüman kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları münafıklıktan ve kafirlikten koru müslüman kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları ıslah et ve şifa eyle.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanların şeytan ile olan bağını ve alakasını kopar.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanların gizli güçlerle ve istihbarat örgütleri ile olan bağlarını ve alakalarını kopar.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları ahlaklı ve vicdanlı kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları koru.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanları sağlıklı kıl.

Allah'ım insan bedeni için icat yapacak ilim ve bilime sahip olanları ve olacak olanlara yaptığım bedduaları kabul et.


Anonymous 08/21/2022 (Sun) 17:53 [Preview] No.96 del
Allah'ım bana şeytanlık yapmış olanların ruhlarını kıyamete kadar müslüman kıl.

Allah'ım bana şeytanlık yapmış olanları koru.

Allah'ım bana şeytanlık yapmış olanlara yaptığım bedduaları kabul eyle.Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply