/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanı Anonymous 08/19/2022 (Fri) 10:01 [Preview] No. 88
Müslüman polislerin yapması gereken üçgen mahallesi tonguç caddesine hassas ses dinleme sistemi kurup kayıt ettikleri sesleri kripto yahudi uzmanı müslüman bir polise dinletmeleridir.

dinlediği bu ses kayıtları ile ilgili bilimsel tespitleri kripto yahudi uzmanı müslüman polis yapacaktır.

kripto yahudi uzmanı polislerin antalya üçgen mahallesi tonguç caddesindeki camileri ziyaret edip bilimsel inceleme yapmalıdır.


Anonymous 08/19/2022 (Fri) 11:13 [Preview] No.89 del
Türkiye'deki müslüman polislerin ve müslüman istihbaratçıların MOSSAD hakkında pek bir fikri yok.

Rus İstihbaratı MOSSAD'ın nasıl psikolojik harp iyi bilir.

Müslüman polisler ve Müslüman İstihbaratçılar Rus İstihbaratından MOSSAD'ın nasıl gizli bir şekilde psikolojik harp yapabileceği hakkında bilgi talep etsin.


Anonymous 08/19/2022 (Fri) 11:30 [Preview] No.90 del
Müslüman polisler antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanı yakınına elektronik sinyal takip cihazları yerleştirip MOSSAD'ın iletişimini takip etmelidir.

Müslüman polisler antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanı yakınına elektronik harp cihazı yerleştirerek braingate ve neuralink beyin pillerinin kullandığı sinyallere elektronik karıştırma yaparak bu cihazlara iletişimi kesmelidir.


Anonymous 08/24/2022 (Wed) 12:14 [Preview] No.103 del
14 ekim 2020'de savcılığa verdiğim işkayet dilekçisi için Antalya Emniyetine gittiğimde Antalya Uncalı TEM'deki polislere MOSSAD'ın dünydaki Terörü örgütlediğini söylemiştim bunu üzerine Antalya TEM'deki bir polis bana "MOSSAD hakkında böyle bir mahkeme kararı var mı" diye sormuştu. Yorumu Müslüman Polislere bırakıyorum.


Anonymous 09/25/2022 (Sun) 11:35 [Preview] No.193 del
Müslüman polisler ve Müslüman istihbaratçılar antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanına baskın yapmadan önceden MOSSAD muhbirlerinin yapacağı çirkefliğe karşı ses bombası kullanmalıdır.

Antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanın etrafında MOSSAD'ın hücre evleri vardır.

Müslüman polisler ve Müslüman istihbaratçılar Antalya Emniyetine güvenmemelidir.Baskın İstanbul ve Ankara Emniyeti yapmalıdır.


Anonymous 09/25/2022 (Sun) 11:43 [Preview] No.194 del
Üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanı etrafında MOSSAD'ın iletişimini kesmek için jammer ve EMP kullanımı değerlendirilmelidir.


Anonymous 10/18/2022 (Tue) 10:04 [Preview] No.260 del
Ermenileri geçtim aptal Amerikalılar bile etrafındaki doğal akışa aykırı ses ve hareketlerden şüphelenir ve tepki gösterir.

Müslüman Alimler MOSSAD'ın hedef aldıkları kişilere karşı yapabileceği çirkefliklerini ne kadar gizli ve sinsice yapabileceğini tahayyül etmek için ilim meclislerinde çalışmalar ve münazaralar yapıp bu çalışmaları Müslüman polislere ve Müslüman İstihbaratçılara sunmalıdır.


Anonymous 10/26/2022 (Wed) 11:00 [Preview] No.283 del
Sebepsiz yere kornaya basanların çevredeki insanları rahatsız etmeye hakkı yoktur.
Önünde ve etrafında araba,insan ve hayvan olmamasına rağmen sebepsiz yere kornaya basanlar insanları rahatsız etmektedir.


Anonymous 11/11/2022 (Fri) 11:54 [Preview] No.304 del
Ermenistan'da kornaya sebepsiz yere basarsanız "niye kornaya sebepsiz yere basarak etrafındakileri rahatsız ediyorsun" diye hesap sorarlar.

Antalya'da insanlar çok duyarsız.Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply