/ziemniachan/ - Ziemniachan

zapasowy

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 10.00 MB

Max files: 4

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom


https://ko-fi.com/ziemniachan

Expand All Images


(66.46 KB 905x921 buba.jpg)
Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 09:00 [Preview] No. 3877
no i musiałem wywalić sadzonkę lubczyku co hodowałem na balkonie, bo już widziałem że liście robiły się żółtawe i pojawił się wśród wszystkich liści nalot z pajęczyny, znaczy już się jakaś kurwa zalęgła
musiałem działać szybko żeby nie przeniosło się na miętę, bazylię, majeranek, tymianek i oregano co też mam w doniczkach
pierdolone robactwo jak mnie wkurwia


Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 09:20 [Preview] No.3878 del
dlatego dałem sobie spokój z roślinkami


Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 09:21 [Preview] No.3879 del
>pierdolone robactwo jak mnie wkurwia
ostro o polakach


Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 09:27 [Preview] No.3881 del
biedny lubczykcian


Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 11:20 [Preview] No.3889 del
dla mnie elficzek


Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 12:07 [Preview] No.3892 del
>miej wokoło 9000 drzew, traw, żywopłotów
>wpierdol sadzonkę na balkonie
co za skurwysyny jebane


Ziemniak 07/11/2024 (Thu) 12:42 [Preview] No.3894 del
>>3879
tne post pachnie marihuanąTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return