/4/ - Kiedy 3 to za mało

Tym razem już na pewno

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(1022.00 B 350x350 adres.png)
Kto lubi zagadki? zaraz 06/27/2022 (Mon) 09:35:18 [Preview] No. 27094
Kto lubi zagadki?

Trzeba iść od jednej zagadki do drugiej. Od startu do mety.

Kolejną stroną jest po prostu adres. Wpisz adres tej strony i na końcu napisz "/start". Rozwiązaniem zagadki zawsze jest jeden wyraz. Jeden znak slash "/" + rozwiązanie jako napis bez spacji.
Dlatego nie należy pisać kilku znaków slash "/rozwiązanie/jeszcze coś" lub kilku napisów w adresie.

Podpowiedzi mogą być napisane jawnie, mogą być ukryte w źródle strony, mogą wymagać domyślenia się co też będzie pasować.

Tu nie ma odnośników na które trzeba kliknąć. Samodzielnie trzeba trafić na następny adres.

Bardzo proszę nie podawajcie rozwiązań innym. Nie psujcie im zabawy publikując gotowe rozwiązanie.Top | Return | Magrathea | Catalog | Post a reply