/esperanto/ - Verda-Chan

Anonima Esperanta Babilado

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom

Expand All Images


(305.37 KB 2221x2037 162130233082.jpg)
prenu unu forpermeson unu Anonymous 06/08/2021 (Tue) 14:29:29 [Preview] No. 104
fotoj pri io ajn


Anonymous 06/08/2021 (Tue) 14:34:02 [Preview] No.105 del
(174.83 KB 1080x1789 161985134138.jpg)
(138.03 KB 828x828 162170747946.jpg)
(108.62 KB 283x351 16001890424632.png)


Anonymous 06/14/2021 (Mon) 01:44:47 [Preview] No.108 del
(122.12 KB 753x707 162337960517.jpg)
(41.34 KB 480x480 162347431552.jpg)
(11.67 KB 226x223 162321781919.jpg)


Anonymous 07/07/2021 (Wed) 19:08:16 [Preview] No.112 del


Anonymous 07/17/2021 (Sat) 18:16:51 [Preview] No.116 del
(120.83 KB 500x705 1626048642851-1.jpg)


Anonymous 08/03/2021 (Tue) 17:44:17 [Preview] No.124 del
(293.01 KB 988x1280 5b6c9265e6601.jpeg)


Anonymous 08/10/2021 (Tue) 19:44:46 [Preview] No.131 del
(1.94 MB 680x497 162466851721.png)
(1.98 MB 504x279 162475218627.gif)
(241.62 KB 900x1200 1618777088287.jpg)
(1.46 MB 1366x768 1619961530338.png)


Anonymous 08/12/2021 (Thu) 13:48:53 [Preview] No.132 del
(45.78 KB 644x539 162751579412.png)
(26.10 KB 400x400 SrdA7NZG_400x400.jpg)
(172.95 KB 1417x1422 161989361236.jpg)
(1.78 MB 1920x1080 1619963470580.png)
(488.71 KB 874x1240 1622358780674.jpg)


Anonymous 08/14/2021 (Sat) 10:49:12 [Preview] No.133 del
>>131
Mi iras renkonti la knabinojn ĉe la alia flanko
ĝis


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 00:00:05 [Preview] No.138 del
(381.40 KB 400x400 162172610115.png)
(39.58 KB 720x720 162173644340.jpg)


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 08:35:04 [Preview] No.140 del
(324.79 KB 540x668 7k8y8uvp5g971.png)
(40.94 KB 1063x616 fq99reu4m5d61.jpg)


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 08:36:07 [Preview] No.141 del
(46.76 KB 680x680 ece.jpg)
(102.63 KB 1024x1024 1583611045896.jpg)


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 08:41:21 [Preview] No.142 del
(1.90 MB 324x400 1616517016719.gif)
(2.58 MB 280x498 1621488057280.gif)
(1.96 MB 540x960 1623273023385.webm)
(2.29 MB 576x1024 1628326990935.webm)
(2.41 MB 454x720 1607044265999.webm)


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 08:45:57 [Preview] No.143 del
(101.00 KB 960x619 1622899630441.jpg)
(80.91 KB 720x720 1616426463845.jpg)
(3.86 MB 1080x1903 1617670435275 (1).png)
(224.31 KB 960x720 1618796568080.jpg)
(32.22 KB 480x480 1621065877518.jpg)


Anonymous 08/18/2021 (Wed) 22:37:29 [Preview] No.144 del
(1.65 MB 1280x2100 legamata knabino.png)
(26.10 KB 400x400 SrdA7NZG_400x400.jpg)
(98.28 KB 400x400 V4qrXzH.png)
(1.19 MB 406x720 b4lgy.mp4)


Anonymous 08/22/2021 (Sun) 14:54:22 [Preview] No.145 del
>>141
Pri kio temas tiu ĉi du bildoj?


Anonymous 08/24/2021 (Tue) 08:40:10 [Preview] No.146 del
(21.76 KB 239x300 fanart.jpg)
>>145
Jen >>113, kiu ankoraŭ lernas Esperanton. Mi ne povas klarigi, do vi povas serĉi ŝian nomon "Yuka Takaoka", aŭ "irl yandere".


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 05:48:59 [Preview] No.147 del
(854.32 KB 1080x1080 162861735035.mp4)
(136.04 KB 768x1024 60f52694c0c67.jpeg)
(1.09 MB 1280x534 162949544656.mp4)
(519.87 KB 858x735 162837566829.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 07:05:45 [Preview] No.148 del
>>146
Ĉu tio signifas ke homoj ne zorgos ke vi preskaŭ mortigis iun se vi estas ĉarma juna virino?


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 13:24:38 [Preview] No.149 del
>>148
Bedaŭrinde jes


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 14:10:48 [Preview] No.150 del
(1.37 MB 320x400 162692386410.webm)
(9.67 MB 500x520 16274075987630.webm)
(1.41 MB 576x1024 16264840534840.mp4)
(1.20 MB 540x960 16264836719890.mp4)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 14:18:23 [Preview] No.151 del
Mi malplenigos mian komputilon


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 14:41:03 [Preview] No.152 del
(3.84 MB 602x1080 16191880009390.webm)
(8.21 MB 1280x720 16191886129420.webm)
(3.10 MB 1280x720 16197303569950.webm)
(10.68 MB 1280x720 16240894984970.webm)
(19.86 MB 1280x720 16249958877430.webm)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 14:56:42 [Preview] No.153 del
(1.26 MB 928x928 16270623054740.png)
(427.01 KB 514x829 16212658071630.png)
(1.51 MB 750x1484 16213687246700.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:01:28 [Preview] No.154 del
(181.64 KB 1840x1175 1616271758231.jpg)
(95.78 KB 549x396 162969609296.png)
(500.98 KB 1240x1754 162974839493.jpg)
(176.30 KB 842x1280 162986293153.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:02:43 [Preview] No.155 del
(76.85 KB 680x799 162968794164.jpg)
(79.48 KB 599x595 162917483620.jpg)
(1.41 MB 1080x1426 162926779723.png)
(1000.79 KB 400x400 162947911688.gif)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:04:39 [Preview] No.156 del
(159.40 KB 589x591 162053478889.png)
(790.68 KB 2104x2281 162095413322.jpg)
(320.38 KB 1280x862 162114179961.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:05:52 [Preview] No.157 del
(41.15 KB 640x480 161984055730.jpg)
(15.50 KB 295x326 161958447499.jpg)
(109.20 KB 843x1024 161958658797.jpg)
(57.44 KB 861x579 161958943494.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:07:20 [Preview] No.158 del
(46.53 KB 570x398 162831418680.jpg)
(38.61 KB 749x684 162762693327.png)
(381.27 KB 2048x1448 162763190013.jpg)
(96.80 KB 900x625 162801524829.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:08:29 [Preview] No.159 del
(60.20 KB 400x611 161903575445.gif)
(744.73 KB 375x553 161888742689.gif)
(52.76 KB 768x768 161892591510.jpg)
(42.12 KB 600x750 161896151788.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:09:32 [Preview] No.160 del
(180.63 KB 615x343 162455761181.png)
(101.90 KB 758x696 162387289295.gif)
(115.59 KB 600x930 162448928395.jpg)
(591.59 KB 746x560 162449040594.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:11:14 [Preview] No.161 del
(427.45 KB 346x367 161931913445.gif)
(217.82 KB 657x709 161948220875.png)
(23.10 KB 300x168 161927194787.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:12:02 [Preview] No.162 del
(85.89 KB 500x696 162752234970.jpg)
(529.52 KB 2000x1995 162465491553.jpg)
(79.38 KB 612x501 162466613618.jpg)
(205.25 KB 1240x1754 162532750535.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:15:23 [Preview] No.163 del
(484.69 KB 671x420 162905556688.png)
(62.41 KB 106x150 162879460924.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:16:45 [Preview] No.164 del
(135.12 KB 1080x853 162172549964.jpg)
(111.56 KB 1144x1030 162174231852.jpg)
(202.55 KB 1178x900 162174301222.jpg)
(419.72 KB 1180x1500 162172224684.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:17:55 [Preview] No.165 del
(51.44 KB 429x410 161987362512.jpg)
(425.99 KB 800x960 161958349789.gif)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:18:31 [Preview] No.166 del
(28.78 KB 500x314 162172129290.png)
(1.59 MB 1000x1000 162371895975.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:22:38 [Preview] No.167 del
(131.73 KB 590x781 161954059823.jpg)
(447.38 KB 284x188 161906301085.gif)
(89.50 KB 720x538 161913775296.jpg)
(1.92 MB 1110x1411 161925673187.png)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:23:18 [Preview] No.168 del
(107.03 KB 720x757 162044587731.jpg)
(83.16 KB 200x200 161956814982.gif)
(569.50 KB 1920x1093 161958247758.jpg)
(36.00 KB 640x628 161958275691.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:24:03 [Preview] No.169 del
(137.32 KB 1128x634 162503100239.jpg)
(30.06 KB 333x493 162170836478.jpg)
(57.35 KB 750x748 162175093895.jpg)
(50.69 KB 556x499 162466629415.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:24:49 [Preview] No.170 del
(185.74 KB 1280x785 162759583829.jpg)
(237.80 KB 1004x494 162877351148.png)
(233.15 KB 1242x930 162913780018.jpg)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:25:31 [Preview] No.171 del
(3.79 MB 480x360 16073298619610.mp4)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:33:38 [Preview] No.172 del
(3.58 MB 540x960 16297878692190.webm)
(3.70 MB 800x675 162988744678.webm)
(775.20 KB 768x720 1596339890359-2.webm)
(1.72 MB 1280x720 16202077037521.webm)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:37:51 [Preview] No.173 del
(4.47 MB 720x720 161440890538.webm)
(3.60 MB 640x360 157792464962.webm)
(3.87 MB 896x504 157792972197.webm)
(3.29 MB 224x400 161440847428.webm)


Anonymous 08/25/2021 (Wed) 15:39:33 [Preview] No.174 del
(3.79 MB 1280x720 161642691587.webm)
(3.66 MB 320x180 161669486951.webm)
(3.89 MB 800x450 161895326117.webm)
(3.99 MB 640x360 161928023497.webm)


Anonymous 08/26/2021 (Thu) 07:27:03 [Preview] No.176 del
(103.04 KB 1280x720 mpv-shot0017.jpg)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 01:49:28 [Preview] No.177 del
(334.09 KB 360x640 161449430187.webm)
(1.35 MB 1280x720 161572505517.webm)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 01:52:58 [Preview] No.178 del
(7.02 MB 1920x1080 161392781812.mp4)
(2.84 MB 360x360 161397271487.mp4)
(413.12 KB 640x360 157784042056.mp4)
(602.25 KB 192x426 161218098897.mp4)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 01:55:15 [Preview] No.179 del
(9.11 MB 1920x1080 161491682881.mp4)
(16.56 MB 456x360 161500005368.mp4)
(727.15 KB 460x460 161490712930.mp4)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 01:59:52 [Preview] No.180 del
(23.88 MB 854x480 162959509325.mp4)
(4.82 MB 720x1280 16115193030711.mp4)
(5.60 MB 720x1280 16120363212042.mp4)
(1.27 MB 1280x720 162952192939.mp4)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 02:02:08 [Preview] No.181 del
(972.64 KB 480x480 162293128214.mp4)
(5.32 MB 640x640 161928376181.mp4)
(2.02 MB 640x360 161928407439.mp4)
(1.97 MB 876x716 161948376696.mp4)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 02:03:42 [Preview] No.182 del
(1.73 MB 576x1024 16135089251512.mp4)
(2.43 MB 540x960 16172879089810.mp4)
(1.23 MB 640x360 16129419355240.mp4)


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 10:41:29 [Preview] No.183 del
ĉi tiu diskuto jam glitis al la nazioj kaj la lolicono.


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 15:35:59 [Preview] No.184 del
>>183
Kia programaro estas uzata por fari tian animaciaĵon?


Anonymous 08/27/2021 (Fri) 19:41:44 [Preview] No.185 del
>>184
https://youtube.com/watch?v=uo8A_c2NYFY [Embed]


Anonymous 08/28/2021 (Sat) 12:41:04 [Preview] No.186 del
>>185
Ŝajnas tre malfacila.


Anonymous 08/30/2021 (Mon) 23:35:18 [Preview] No.188 del
(2.34 MB 640x360 I Like Girls.mp4)


Anonymous 08/30/2021 (Mon) 23:40:54 [Preview] No.189 del
(3.34 MB 400x224 161448916025.mp4)
(6.89 MB 640x360 9puet.mp4)
(2.88 MB 1280x720 161440895924.mp4)


Anonymous 08/30/2021 (Mon) 23:51:48 [Preview] No.190 del
(9.19 MB 400x224 161675120057.mp4)
(2.59 MB 464x848 161766604319.mp4)
(10.65 MB 480x360 161773363913.mp4)
(2.60 MB 428x240 161775096530.mp4)


Anonymous 08/31/2021 (Tue) 00:00:31 [Preview] No.191 del
(2.15 MB 640x640 161798373225.mp4)
(7.19 MB 540x960 161777501548.mp4)
(866.99 KB 368x656 161778073021.mp4)
(2.35 MB 270x480 161796879598.mp4)


Anonymous 08/31/2021 (Tue) 00:04:00 [Preview] No.192 del
(2.60 MB 720x1280 16147214553541.mp4)
(5.67 MB 810x720 16131182617960.mp4)
(2.62 MB 720x1280 16131183115160.mp4)
(3.58 MB 278x320 16146729402570.mp4)


Anonymous 08/31/2021 (Tue) 01:40:29 [Preview] No.193 del
(3.70 MB 720x1280 16301126801550.mp4)
(826.31 KB 576x1024 16301406108510.mp4)
(2.79 MB 540x960 16303010445112.mp4)


Anonymous 08/31/2021 (Tue) 01:42:14 [Preview] No.194 del
(5.68 MB 720x1280 16301126117670.mp4)
(7.04 MB 720x1280 16300968408821.mp4)
(4.60 MB 720x1280 16300968409423.mp4)
(1.60 MB 576x1024 16301050978731.mp4)


Anonymous 09/03/2021 (Fri) 13:32:33 [Preview] No.195 del
bonaj


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 01:50:22 [Preview] No.198 del
(1.08 MB 3264x2448 160929189519.jpg)
(1.10 MB 4160x3120 160929217388.jpg)
(1.91 MB 4000x3000 160907999383.jpg)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:01:52 [Preview] No.199 del
(2.23 MB 2048x1366 156342396684.png)
(2.36 MB 1200x1850 156342427446.png)
(2.64 MB 1432x2020 156757353693.png)
(108.80 KB 510x510 156305294228.png)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:03:08 [Preview] No.200 del
(316.70 KB 640x480 161028624275.gif)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:05:31 [Preview] No.201 del
(2.80 MB 960x720 161030698236.mp4)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:06:28 [Preview] No.202 del
(236.47 KB 480x480 156451573062.mp4)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:07:51 [Preview] No.203 del
(2.36 MB 648x576 15535480929672.mp4)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:10:12 [Preview] No.204 del
(289.51 KB 640x360 161238244633.mp4)
(3.31 MB 480x600 160905470469.mp4)
(3.32 MB 576x1024 15535480929943.mp4)
(219.99 KB 480x270 161238239817.mp4)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:12:26 [Preview] No.205 del
(991.29 KB 1024x576 160957210582.webm)


Anonymous 09/04/2021 (Sat) 02:14:25 [Preview] No.206 del
(3.47 MB 640x360 160957073559.webm)
(2.36 MB 460x258 160957055841.webm)
(1.88 MB 640x360 160956957075.webm)
(3.44 MB 834x870 160956252547.webm)


Anonymous 09/05/2021 (Sun) 21:02:46 [Preview] No.207 del
(4.26 MB 320x690 scatman.mp4)


Anonymous 09/06/2021 (Mon) 13:27:03 [Preview] No.209 del


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:15:22 [Preview] No.212 del
(1.86 MB 480x600 16191921162711.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:18:26 [Preview] No.213 del
(5.55 MB 1280x720 162979518277.mp4)
(7.08 MB 1280x720 162861852328.mp4)
(12.69 MB 1236x686 162931270659.mp4)
(839.08 KB 426x426 162947793814.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:20:05 [Preview] No.214 del
(186.67 KB 640x350 161827354975.mp4)
(878.80 KB 1280x720 161859497950.mp4)
(1.12 MB 900x720 161815961515.mp4)
(7.78 MB 540x960 161818698775.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:21:54 [Preview] No.215 del
(893.71 KB 360x360 16208885508600.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:23:36 [Preview] No.216 del
(3.50 MB 730x480 16175323568671.mp4)
(9.37 MB 518x360 16175323568280.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:25:09 [Preview] No.217 del
(5.91 MB 640x640 161869832273.mp4)
(1.11 MB 314x480 161870904380.mp4)
(951.65 KB 576x576 161922843231.mp4)
(1.61 MB 426x240 161867713148.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:27:12 [Preview] No.218 del
(6.64 MB 478x720 162759714533.mp4)
(3.42 MB 426x240 162467404322.mp4)
(3.98 MB 640x360 162512903846.mp4)
(897.36 KB 640x496 162692924742.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:28:40 [Preview] No.219 del
(856.33 KB 1024x576 16130366390671.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:29:32 [Preview] No.220 del
(1.37 MB 640x640 161456998652.mp4)
(305.84 KB 220x400 162987135191.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:30:58 [Preview] No.221 del
(2.70 MB 406x720 161622408619.mp4)
(8.02 MB 1280x720 161490602373.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:33:33 [Preview] No.222 del
(1.66 MB 1280x720 16208947163072.mp4)
(2.43 MB 1280x720 16208954541150.mp4)
(18.92 MB 640x360 16208901542410.mp4)
(1.58 MB 720x1280 16208920344270.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:35:28 [Preview] No.223 del
(4.97 MB 540x960 16297783181680.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:36:50 [Preview] No.224 del
(732.90 KB 640x800 16298323513540.mp4)
(612.96 KB 240x240 16298418253280.mp4)


Anonymous 09/08/2021 (Wed) 22:37:32 [Preview] No.225 del
(3.18 MB 936x530 16298197876810.mp4)


Anonymous 09/09/2021 (Thu) 06:36:15 [Preview] No.226 del
Duono de la videoj estas pri juna knabino farante nenion, kaj la aliajn mi apenaŭ komprenas.


Anonymous 09/09/2021 (Thu) 09:16:12 [Preview] No.227 del
(34.82 KB 400x400 25000090.jpeg)
Ĉi tiu diskuto fariĝis 4chan.
> naziaj memeoj
> sed ne, ni ne estas politika. Nur humuro
> obsedo kun neplenaĝaj knabinoj
> sed ne, ni ne estas pedofilioj. Nur *weebs*.
> 4chan memeoj

Por la aliaj, mi ankaŭ devinas sen kompreni la lingvon de la video.

Poste estas iuj amuzaj kaj kompreneblaj videoj.


Anonymous 09/11/2021 (Sat) 12:33:36 [Preview] No.234 del
https://youtube.com/watch?v=qTy1p-PywuI [Embed]


Anonymous 01/27/2022 (Thu) 13:15:00 [Preview] No.244 del
(3.84 MB 720x1280 16400738374840.mp4)


Anonymous 06/10/2022 (Fri) 02:04:27 [Preview] No.297 del
(2.30 MB 578x576 16538404187450.webm)


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 21:47 [Preview] No.326 del
(1.09 MB 320x320 1666848934596.mp4)
(1.84 MB 472x360 aargh.mp4)
(5.36 MB 720x1280 Bagina.mp4)
(4.84 MB 640x360 Batclub.mp4)


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 21:53 [Preview] No.327 del
(4.43 MB 640x360 Blyats.webm)
(3.06 MB 696x392 blyatsthetic.webm)
(2.84 MB 640x360 catwave.webm)
(9.29 MB 480x360 chien-marionnette.mp4)
(1.32 MB 576x720 G0AT.mp4)


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 22:02 [Preview] No.328 del
(17.28 MB 608x1080 puppet.mp4)
(913.87 KB 462x360 rain.mp4)
(7.28 MB 1192x1272 sadshower.webm)
(2.76 MB 640x640 Shits fucked.webm)
(1.91 MB 640x640 suitwalkers.webm)


Anonymous 01/04/2023 (Wed) 10:02 [Preview] No.335 del
>KIE MI ESTAS?


Anonymous 01/04/2023 (Wed) 10:04 [Preview] No.336 del


Anonymous 01/04/2023 (Wed) 10:24 [Preview] No.337 del
>>335
>*nekomprenebla*
>Kie mi estas? KIE MI ESTAS?!
>Ĉu mi estas tie? Mi estas ĉie.
>Mi volis diri, ke Mi NE PLU SCIAS KIE MI ESTAS! Haaa mi ne scias kie mi estas!


Anonymous 01/04/2023 (Wed) 21:20 [Preview] No.339 del
>>336
Spirado ŝajnas tre malfacila en tiu ŝminko.Top | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return