/punasipuli/ - Punasipuli

Vaihtoehtoinen Suomi-keskustelu

Posting mode: Reply

Check to confirm you're not a robot
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Board Rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096

Manage Board | Moderate Thread

Return | Magrathea | Catalog | Bottom


Normijutut Suomiskenelle. Kaupat käydään marketeissa. Punasipulissa muut aiheet ja kuvat.

Expand All Images


(61.69 KB 1920x1080 ibudos.jpg)
IBUDOS 75mg myynnissä Anonymous 10/31/2022 (Mon) 07:05 [Preview] No. 126
Kuva kertoo kaiken.


Anonymous 11/01/2022 (Tue) 07:49 [Preview] No.127 del
huh mitä toi on?


Anonymous 11/18/2022 (Fri) 07:41 [Preview] No.143 del
(32.24 KB 424x1215 jano.jpg)
(328.74 KB 2400x1800 nälkä.jpg)
Tästä jos on jano tai nälkä.


Anonymous 11/28/2022 (Mon) 08:15 [Preview] No.150 del
(121.83 KB 1160x1365 nams.jpg)
Mitäs namei nää on?


Anonymous 01/12/2023 (Thu) 11:12 [Preview] No.244 del
(27.27 KB 531x220 oksyi.webp)
olis poistaa helsingissä, voi postittaa
//oksyiTop | Catalog | Post a reply | Magrathea | Return