/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Boards | Magrathea | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Nasıl olmuş


Anonymous 12/21/2022 (Wed) 18:47 [Preview] No.350 del
yarrrak gibi olmuş


Anonymous 12/22/2022 (Thu) 04:26 [Preview] No.352 del
>>350

Beğendin yaniBilgili anon kereste.moe'eye gel


Anonymous 12/21/2022 (Wed) 17:29 [Preview] No.348 delAnonymous 04/08/2022 (Fri) 14:33:05 [Preview] No. 5 [Reply] [Last 50 Posts]
>>1
allax aşkına biriniz board açsın


Anonymous 04/09/2022 (Sat) 22:38:46 [Preview] No.6 del
yok board


Anonymous 12/21/2022 (Wed) 16:42 [Preview] No.346 del
/2cihan/Güneşte ve ayda cinler yaşıyor. Cinlerin geçiş portalı güneş ve aydır


Anonymous 12/21/2022 (Wed) 14:37 [Preview] No.343 del
üzgünüm cin diye bir şey yoktur.şeytana tek yönlü mesaj gönderin. Anonymous 12/15/2022 (Thu) 10:01 [Preview] No. 320 [Reply] [Last 50 Posts]
Keçi sütü,kan veya tükürüklü su bulun. (uyanmadan önce ağzınızda biriken tükürükten olmalıdır.)

Jack kablosu satın alın.

MP3 çalarınıza taktığınız jack kablosunun diğer ucunu keçi sütüne batırın.

Keçi sütünün içindeki bakteriler ses sinyalini algılayarak bu sinyali cinlere gönderir.

Mp3 çalara veya ses yükseltecinize istediğiniz telkini yükleyebilirsiniz.

Bu arada şeytan Türkçe bilmez. Şeytan sadece Arapça,Farsça ve Antik-İbranice bilir.


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 09:36 [Preview] No.325 del
(19.87 MB 1920x1080 deney.mp4)


Anonymous 12/17/2022 (Sat) 17:07 [Preview] No.333 del
(51.09 KB 694x173 3.png)


Anonymous 12/17/2022 (Sat) 17:22 [Preview] No.334 del
>>333

Yine acilmiyor abiNİGGER(591.09 KB 1080x1118 1632472975120-2.jpg)
Vatikanda tunayıma okutmazlar ezan


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 17:02 [Preview] No.332 del
(98.26 KB 1364x488 21.png)(1.89 MB 640x360 1670252829356-1.gif)
Cemre demirel pornası


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 17:01 [Preview] No.331 del(1.89 MB 640x360 1670252829356-1.gif)
Cemre demirel cinlenme


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 17:01 [Preview] No.330 del>>325

Video açılmıyor


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 16:51 [Preview] No.328 del
deney.mp4 de tıklayarak videoyu indirmeyi dene


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 16:57 [Preview] No.329 del
(51.09 KB 694x173 2.png)