/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Boards | Magrathea | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


Türkiye sınırları içindeki MOSSAD çalışanları faaliyetlerini müslüman polislere anlatsın. Anonymous 08/07/2022 (Sun) 18:55 [Preview] No. 50 [Reply] [Last 50 Posts]
Türkiye sınırları içindeki MOSSAD çalışanları faaliyetlerini müslüman polislere anlatsın.

Türkiye sınırları içindeki MOSSAD çalışanları kibirli ve çirfkef olmaktan vazgeçip MOSSAD adına yürüttükleri faaliyetlerini müslüman polislere anlatmalıdır.

Peki şunu sorabilirsiniz ? Kast ettiğiniz kişiler gerçekte MOSSAD'a çalıştığını bilmiyorsa ne yapacak ?

Yaptığı eylemin mantığını ve esas mahiyetini bilmeden hareket eden insanlar öncelikle ne yaptığını sorgulamalı kendisine emir ve telkinlerden hesap sormalıdır. Size emir ve telkin verenler size o emirleri ve telkinleri neden verdiğini anlaşılır ve net şekilde izah edemez ise yaptığınız eylemleri hiç korkmadan müslüman polislere anlatın.

Şunu da sorabilirsiniz ? Senin demenle mi MOSSAD çalışanları yürüttükleri faaliyetleri gidip müslüman polise anlatacak.
Öncelikle bu eylemleri az yada çok bir akıl ve zeka ile yapıyorlar. Aklı ve zekası olan bir insan aklından ve zekasından ötürü bir vicdana sahiptir. Hemen atlamayın yok vicdansızlık yok dünyada neden kötülük var diye ?
Vicdan sizin zannettiğiniz gibi kötülüğü engelleyen bir içgüdü falan değildir. Vicdan bilinçdışı bir sorgulamadır. Akıl ve zeka bu sorgulamaya anlam katar. Bu yazıyla alay edilmesi bile bu yazı üzerine bilindışı sorgulamayı başlatır.
8 posts omitted.


Anonymous 09/16/2022 (Fri) 13:23 [Preview] No.170 del
Türkiye'nin ajan cenneti olduğu dair yalanları uydurup "Türkiye ajan cennetidir" yalanını herkese inandıran MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasıdır.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi yöneten güç nasıl MOSSAD olabiliyor sorusunun cevabı Türkiyelilerin ve "Türklerin" yeteri kadar ayık olamamasıdır.

Türkiyeliler ve "Türkler" zannedildiği kadar devlet ve istihbarat aklına sahip değildir.

Kuran'ı Kerim'de Yahudilerle alakalı bu kadar uyarıcı ayetler varken Osmanlı Devleti İspanyadan gelen Yahudileri ege adalarına yerleştirip bu Yahudilerin adadan çıkmasını önlemek için adalara muhafız dikmeyi akıl etmek yerine İspanya'dan gelen bu Yahudileri devletin kalbi olan balkanlara yerleştirmiştir.

İspanyol Yahudileri gelmeden öncede bu topraklarda Müslüman ve Hristiyan görünümlü Kripto Yahudiler vardı. Osmanlı Devleti kendi topraklarında yaşayan bu Kripto Yahudileri tespit edememiştir.

Osmanlı Devleti 2.Abdülhamit'i ve onun iktidarını kripto Yahudi hainlere karşı korumayı becerememiştir.

Zamanla Osmanlı Devletine sızan bu kripto Yahudiler 27 Nisan 1909'da Osmanlı Devletini yıkmıştır.

Bu ülkenin geleceği ve şerefi 27 Nisan 1909'dan 12 Eylül 1980'e kadar Yerli Kripto Yahudilerle siyonist gizli cemiyetlerin daha sonra (Trump öncesi)ABD=MOSSAD'ın İsrail ve ABD Yahudileri arasındaki gizli iç iktidar kavgasıyla harap edilmiştir.

Message too long. Click here to view full text.Anonymous 10/01/2022 (Sat) 20:14 [Preview] No.216 del
https://www.meridyenhaber.com/guncel/rasim-ozan-kutahyali-sacmaladi-erdogan-istemezse-koltuktan-h62076.html

Türkiye'de korkunç güçlü bit DEVLET yok rakipsiz bir MEDİNAT var.

Korkunç güçlü olan MEDİNAT'ın tövbe edip DEVLET olması için "Allah'ım Türkiye devlet kadrolarındaki kripto yahudileri münafıklıktan kurtar ve müslüman kıl" diye dua edin.


Anonymous 10/10/2022 (Mon) 19:51 [Preview] No.243 del
MOSSAD ajanları hainliğe ve MOSSAD'a ihanet etmeye eğilimlidir.

Hollywood flimlerinde "hain MOSSAD ajanı" diye boşuna replik koymamışlar.

Türkiye sınırları içindeki MOSSAD ajanlarının kendilerine özgün elektronik ve telemetrik kabiliyetleri artarsa İsrail ve İsviçre'deki MOSSAD merkezlerine ihanet etmeye başlayıp Türkiye'de kendi derebeyliklerini kuracaktır.


Anonymous 10/10/2022 (Mon) 19:54 [Preview] No.244 del
>>243
>>MOSSAD ajanları hainliğe ve MOSSAD'a ihanet etmeye eğilimlidir.

>>Hollywood flimlerinde "hain MOSSAD ajanı" diye boşuna replik koymamışlar.

>>Türkiye sınırları içindeki MOSSAD ajanlarının kendilerine özgün elektronik ve telemetrik kabiliyetleri artarsa İsrail ve İsviçre'deki MOSSAD merkezlerine ihanet etmeye başlayıp Türkiye'de kendi derebeyliklerini kuracaktır.

İsrail ve İsviçre'deki MOSSAD merkezlerinin aklı ve komutası olmadan hareket etmeye başlayan MOSSAD ajanları akıl üstünlüğünü kaybedeceği için hain MOSSAD ajanlarını tespit edip tasfiye etmek daha kolay olacaktır.


Anonymous 10/21/2022 (Fri) 13:53 [Preview] No.270 del
Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki yerli Kripto Yahudiler MOSSAD ile olan bağlarını koparmalıdır.3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu. Anonymous 09/16/2022 (Fri) 13:24 [Preview] No. 171 [Reply] [Last 50 Posts]
Türkiye'nin ajan cenneti olduğu dair yalanları uydurup "Türkiye ajan cennetidir" yalanını herkese inandıran MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasıdır.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi yöneten güç nasıl MOSSAD olabiliyor sorusunun cevabı Türkiyelilerin ve "Türklerin" yeteri kadar ayık olamamasıdır.

Türkiyeliler ve "Türkler" zannedildiği kadar devlet ve istihbarat aklına sahip değildir.

Kuran'ı Kerim'de Yahudilerle alakalı bu kadar uyarıcı ayetler varken Osmanlı Devleti İspanyadan gelen Yahudileri ege adalarına yerleştirip bu Yahudilerin adadan çıkmasını önlemek için adalara muhafız dikmeyi akıl etmek yerine İspanya'dan gelen bu Yahudileri devletin kalbi olan balkanlara yerleştirmiştir.

İspanyol Yahudileri gelmeden öncede bu topraklarda Müslüman ve Hristiyan görünümlü Kripto Yahudiler vardı. Osmanlı Devleti kendi topraklarında yaşayan bu Kripto Yahudileri tespit edememiştir.

Osmanlı Devleti 2.Abdülhamit'i ve onun iktidarını kripto Yahudi hainlere karşı korumayı becerememiştir.

Zamanla Osmanlı Devletine sızan bu kripto Yahudiler 27 Nisan 1909'da Osmanlı Devletini yıkmıştır.

Bu ülkenin geleceği ve şerefi 27 Nisan 1909'dan 12 Eylül 1980'e kadar Yerli Kripto Yahudilerle siyonist gizli cemiyetlerin daha sonra (Trump öncesi)ABD=MOSSAD'ın İsrail ve ABD Yahudileri arasındaki gizli iç iktidar kavgasıyla harap edilmiştir.

Message too long. Click here to view full text.Anonymous 09/16/2022 (Fri) 13:36 [Preview] No.172 del
Türkiye'nin ajan cenneti olduğuna dair yalanlar uydurup "Türkiye ajan cennetidir" yalanını herkese inandıran MOSSAD'ın Türkiye yapılanmasıdır.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi MOSSAD yönetiyordu.

3 Kasım 2002'den önce Türkiye'yi yöneten güç nasıl MOSSAD olabiliyor sorusunun cevabı Türkiyelilerin ve "Türklerin" yeteri kadar ayık olamamasıdır.

Türkiyeliler ve "Türkler" zannedildiği kadar devlet ve istihbarat aklına sahip değildir.

Kuran'ı Kerim'de Yahudiler hakkında insanlara uyarılarda bulunan keskin ayetler varken Osmanlı Devleti İspanyadan gelen Yahudileri ege adalarına yerleştirip bu Yahudilerin adadan çıkmasını önlemek için adalara muhafız dikmeyi akıl etmek yerine İspanya'dan gelen bu Yahudileri devletin kalbi olan balkanlara yerleştirmiştir.

İspanyol Yahudileri gelmeden öncede bu topraklarda Müslüman ve Hristiyan görünümlü Kripto Yahudiler vardı. Osmanlı Devleti kendi topraklarında yaşayan bu Kripto Yahudileri tespit edememiştir.

Osmanlı Devleti 2.Abdülhamit'i ve onun iktidarını kripto Yahudi hainlere karşı korumayı becerememiştir.

Zamanla Osmanlı Devletine sızan bu kripto Yahudiler 27 Nisan 1909'da Osmanlı Devletini yıkmıştır.

Bu ülkenin geleceği ve şerefi 27 Nisan 1909'dan 12 Eylül 1980'e kadar Yerli Kripto Yahudilerle siyonist gizli cemiyetlerin daha sonra (Trump öncesi)ABD=MOSSAD'ın İsrail ve ABD Yahudileri arasındaki gizli iç iktidar kavgasıyla harap edilmiştir.

Message too long. Click here to view full text.Anonymous 10/21/2022 (Fri) 11:04 [Preview] No.268 del
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İstihbarat Kurumları soğuk savaş döneminde Türkiye'ye sızan MOSSAD ajanları ile İsrail'den yeni gelen MOSSAD ajanları arasındaki mizaç farkını ayırt edebilmelidir.(254.04 KB 619x752 kyt.png)
MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan ortalama bir gerizekalı üzerine... Anonymous 10/02/2022 (Sun) 19:23 [Preview] No. 217 [Reply] [Last 50 Posts]
MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan ortalama bir gerizekalı üzerine...

MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan ortalama bir gerizekalının attığı tweet https://twitter.com/msikkofield/status/1574701547975589888 bu kadar olabilirdi.

Türkiye'deki toplum yapısı hakkındaki bilgisi olmayan ve dünyayı etradındaki beyazlardan ibaret sanan mallardan birisidir sadece Cemre Demirel. CHP'ye oy veren herkesin kendi etrafındaki gibi beyazlardan ibaret olduğunu sanıyor aptal. Son dönemlerde CHP'ye ciddi oranlarda oy veren koyu alevilerden ve aşırı solculardan haberi yok bunun gibi salakların. Çünkü etrafı kendisi gibi beyazlarla dolu olduğundan ötürü Türkiye gerçekliğinden haberi yoktur bunların.

Kendisi üniversite mezunu olmasına rağmen siyasi konularda ahkam kesmeden önce Türkiye'nin siyasi tarihine hafifçe bi göz atmaktan aciz bir beyinsiz bir ukaladır.Türkiye'nin siyasi tarihini incelese belli dönemler SHP'nin Deniz Baykal'ın kurduğu CHP'den daha fazla oy aldığını bilirdi.Bu basit tarihsel bilgiden haberi olsaydı partinin ismi sadece CHP olduğundan ötürü oy almadığı çıkarımını yapabilirdi.

CHP'ye oy veren kitle "MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan aptalların" sandığı gibi sırf partinin ismi CHP olduğu için o partiye oy vermiyor. Aksine CHP'ye oy veren kitleler kendi partisi içindeki hiziplere diğer bütün kesimlerden daha fazla önem göstermektedir. CHP'ye oy veren kitleler partiye değil bulunduğu şehrin milletvekiline göre oy vermektediler.Bu konuda en sıkı ve en gizli pazarlıkların yapıldığı partide CHP'dir.

"MOSSAD=FETÖ'nün sahte ulusalcı telkinlerine maruz kalan aptalların" sandığının aksine CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve kadrosu sayesinde %25 oy oranını korumaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı CHP %17 oy oranını asla geçemezdi. CHP'ye oy verecek olan koyu aleviler ve aşırı solcular HDP'ye oy vermek zorunda kalır bu durumda Türkiye'de daha farklı problemlere yol açabilirdi.

İnce'nin aldığı yüksek oyun İnce'nin kendi şahsi başarısı sanacak kadar aptal olanların yaşadığı bu ülkede MOSSAD=FETÖ her türlü haltı yer. İnce'nin aldığı o oylar RTE'ye karşı muhaliflerde ve istediğini alamayan kesimlerde biriken içgüdüsel bir tepkidir. İnce'nin kendi şahsi başarısı değildir.

Kendisininde oy vermiş olduğu CHP'ye oy veren kitleler ile Türkiye'nin toplumsal gerçeği hakkında en ufak bir bilgisi olmayan bir salağın AKP'lilerinde Mansur'a oy verebileceğini sanması oldukça doğaldır.


Anonymous 10/17/2022 (Mon) 17:23 [Preview] No.259 del
MOSSAD'ın Türk Ulusalcısı gençlere https://www.youtube.com/c/CemreDemirelMS sunduğu rol modeldir.


Anonymous 10/19/2022 (Wed) 15:22 [Preview] No.264 del
https://www.nimo.tv/jahrein MOSSAD'ın Türk Ulusalcısı gençlere sunduğu rol modellerden biridir.MOSSAD İsrail halkına zarar verbilecek bir aşının İsrail'de kullanılmasına izin vermez. Anonymous 10/18/2022 (Tue) 17:26 [Preview] No. 261 [Reply] [Last 50 Posts]
Türkiye'deki MOSSAD ajanı komplo teorisyenlerinin mRNA hakkındaki söylemlerine denk gelmişsinizdir.

MOSSAD ajanı komplo teorisyenleri merak etmesinler İsrail'de kullanılan Biontech/Pfizer mRNA aşılarının dünyanın geri kalanında kullanılan Pfizer/Biontech mRNA aşılarından farklıdır.
Çünkü MOSSAD İsrail halkına zarar verbilecek bir aşının İsrail'de kullanılmasına izin vermez.

Böyle olduğunu düşünmüyorsanız bile ya İsrail'in elinde Pfizer/Biontech mRNA aşılarının şeytani ve zararlı etkilerine karşı özel bir panzehir vardır yada bu Pfizer/Biontech mRNA aşıları Yahudilere zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır.

Pfizer/Biontech'in mRNA aşılarının zararlı ve şeytani etkileri varsa şirketin bu aşıları dünyada satabilmesi için panzehirini MOSSAD ile beraber geliştirip MOSSAD'a vermesi gerekir.Joe Biden neden Siyonistlerin gözünden düştü ? Anonymous 10/14/2022 (Fri) 18:54 [Preview] No. 252 [Reply] [Last 50 Posts]
Joe Biden neden Siyonistlerin gözünden düştü ?

Türkiye'de ABD Başkanı Joe Biden için küreselcilerin adamı olduğu söylenir. Ülkemizdeki diğer basmakalıp dogmalar gibi bu algı da doğru değildir. Joe Biden'in siyasi geçmişine bakma zahmetinde bulunanlar Joe Biden'in Donald Trump'u aratmayacak kadar ABD Milliyetçisi biri olduğunu bilir.

Joe Biden Siyonizme karşı büyük günahlar işlemiştir;

Siyonistlerin kendisinden istediği "Sahte Filistincilik" rolünü oynamak yerine tam tersine Trump gibi "Aşırı İsrailcilik" yaparak İsrail'in gizlice zarar görmesine sebep olmuştur.

Siyonistlerin kendisine emrettiği "Türkiye'yi yaptırımlara boğma" talimatını kabul etmeyip lobilere rağmen Türkiye ile ilişkilerini sürdürmeye devam etmiştir.

Yine Siyonistler kendisinden Çin'e uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istemesine rağmen tam tersine Trump'un politikasını devam ettirerek Çin'e yapılan yaptırımları daha da arttırmıştır.

Bu sebeplerden ötürü Joe Biden siyonistlerin gözünden düşmüş bunlardan ötürü kendisi ve oğlu hakkında pedofili iddiaları medyaya servis edilmiş, ABD BAŞKANI olmasına rağmen mental olarak çözüm bulunabilecek türden olan sağlık sorunlarının düzeltmesi yerine ABD BAŞKANI olan birini küçük düşürecek hareketlerde bulunmasına seyirci kalınmış sonunda kraliçenin cenazesinde son sıralarda oturtularak ağır bir şekilde aşağılanmıştır.CIA ve diğer ABD İstihbarat kurumları MOSSAD'ın musallatı altındadır. Anonymous 09/24/2022 (Sat) 09:35 [Preview] No. 192 [Reply] [Last 50 Posts]
CIA ve diğer ABD İstihbarat kurumları MOSSAD'ın musallatı altındadır.
MOSSAD ABD'de yaşayayan işbirlikçi Yahudilerle ve hristiyan görünümlü Kripto Yahudileri kullanarak CIA,FBI ve diğer ABD İstihbarat kurumlarının ajanlarını ve çalışanlarını düzenli olarak zehirlemektedir.
FBI,CIA ve diğer USA İstihbarat personelinin yemeklerine sözde probiyotik bakteriler katmaktadır. USA Intellengie kurumları personele ve ajanlara verilen yemeklerde sadece kimyasal zehir kontrolü yapmaktadır.
Bu sözde probiyotik bakteriler kimyasal olarak zehir olarak kabul edilmediği için MOSSAD tarafından üst düzey insanları gizlice zehirlemek için kullanılmaktadır.
Bu sözde probiyotik bakteriler gerçekte zihin kontrol uzmanı kabalist bir MOSSAD teknokratının bağırsak bakterileridir.
Dünya üzerindeki aynı tür bağırsak bakterileri kozmik ELF dalgaları ve nöral dolanıklık üzerinden birbiri ile iletişim halindedir.
Bağırsak bakterileri ile zihin kontrolü yapmak bilimsel olarak mümkündür.
Bağırsak Beyin Ekseni: Psikiyatrik Bozukluklarda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü ; https://dergipark.org.tr/tr/pub/pgy/issue/11169/133514
Ses dalgaları ile mikroorganizmaların kontrolü : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/535221

CIA ve diğer USA Intellengie kurumlarının yapması gereken ajanlarının ve personelinin dışkılarını kimyasal ve biyolojik inceleyerek doğal olmayan bağırsak bakterilerini tespit etmektir.
Tespit edilen aynı tür bağırsak bakterilerini MOSSAD'ın etkisinin bulunmadığı USA bölgelerindeki insanların dışkılarından alarak hap haline getirip ajanlarına ve personeline vermelidir.
Bunu yapana kadar ajanlarının ve personelinin bağırsaklarına arapça,farsça ve antik ibranice elektronik ses sinyalleri vererek bu bakterilerin MOSSAD teknokratı ile olan iletişimini kesmelidir.


Anonymous 10/11/2022 (Tue) 17:19 [Preview] No.245 del
>>192

>>Bunu yapana kadar ajanlarının ve personelinin bağırsaklarına arapça,farsça ve antik ibranice elektronik ses sinyalleri vererek bu bakterilerin MOSSAD teknokratı ile olan iletişimini kesmelidir.

ABD Devlet görevlileri ve USA İstihbarat mensupları Kuran Ayetlerini karınlarına elektronik ses sinyali olarak vermelidir.MOSSAD'ın Sahte İnternet Ağı Projesi Anonymous 10/08/2022 (Sat) 20:50 [Preview] No. 238 [Reply] [Last 50 Posts]
MOSSAD'ın Sahte İnternet Ağı Projesi

MOSSAD kontrol ettiği sahte DNS sunucuları vasıtasıyla oluşturduğu sahte internet ağı ile hedef aldığı insanları oluşturulan sahte internet ağına yönlendirerek hedeflerini manipüle edip dış dünya ile iletişimini kesmektedir.

Pentagon ve Amerikan Askeri İstihbaratı MOSSAD'ın Sahte İnternet Ağı Projesine karşı Sahte İnternet ağında kullanılan bilgisayarların anakartına gizlice yerleştirilmiş olan elektronik casusluk implantlarını(bkz NSA ANT araçları) Radyo Frekans dalgaları ile veya bu anakartlar zaten NSA casusluk standarlarına göre dizayn edildiği için anakart üzerindeki gizli bir backdoor sayesinde önceden seçilmiş anahtar sinyal üzerinden bağlanıp kontrol edebilir.


Anonymous 10/09/2022 (Sun) 19:36 [Preview] No.241 del
MOSSAD’ın Sahte İnternet Ağına bağlanmış olan kurbanlar internet üzerinden mesajlaştığını veya başka birine e-mail gönderdiğini zannederken gerçekte sadece MOSSAD’ın kurbana özel olarak hazırladığı sahte web sitesinde işlem yapmış olup girdiğini zannettiği gerçek web sitelerinde ise kurbanın hiçbir etkisi olmamaktadır.Rus İstihbaratının Soğuk Savaştan Kalma CIA ve MOSSAD Tecrübeleri Anonymous 09/05/2022 (Mon) 15:20 [Preview] No. 129 [Reply] [Last 50 Posts]
Rus İstihbaratının Soğuk Savaştan Kalma CIA ve MOSSAD Tecrübeleri

Rus İstihbaratının mensupları ayıktır ve bulunduğu ortama tam anlamıyla hakimdir.

Rus İstihbaratı izlediği ve uzaktan takibe aldığı insanların psikolojik profiline tam anlamıyla hakimdir. Rus İstihbaratı takibe aldığı insanları Türkiye'deki devlet görevlilerinin yaptığı gibi kafadan "deli,kurnaz,çakal,piç,aptal,gerizekalı vb..." gibi sözümona etiketlerle değerlendirmez. Rus İstihbaratı izlediği insanların gerçek mizacına,hal ve hareketlerine,vücut ritmine,ses tonuna,gerçek beden yapısına,gerçek psikolojik durumuna ve o kişinin konuşma ve davranış biçimine tam anlamıyla hakimdir.

Bu yüzden MOSSAD ve CIA Rusya sınırları içinde herhangibi bir insanın dublorünü veya klonunu kullanıp o insan adına eylem ve harekette bulunamaz.

CIA ve MOSSAD ajanları Rusya sınırları içinde Türkiye'deki 20 şehirde olduğu gibi rahat hareket etmez.

MOSSAD ve CIA Rusya sınırları içinde herhangibi birini delirtmek için hedef alınan kişiye bulunduğu ortamın doğasına aykırı imalı hareketler ve sesler çıkartamaz.

Rus İstihbaratı Türkiye'de olduğu gibi sadece konvansiyonel siber güvenliğe güvenmez. Rus İstihbaratı Rusya'nın donanımsal siber güvenliğini sağlar. MOSSAD ve CIA Rusya sınırlarında herhangibi bir insanın bilgisayarına NSA COTTONMOUTH benzeri gizli bir badusb implantı yerleştiremez. Rus İstihbaratının Sinyal İstihbarat Birimi bu durumu anında tespit eder ve gereğini yapar.
2 posts omitted.


Anonymous 09/05/2022 (Mon) 17:17 [Preview] No.132 del
Rus İstihbaratı MOSSAD'ın antik ibranice ve kabbaladan esinlenen gizemli ve okült bir yapılanma olduğunu çok iyi bilir.

Rus İstihbaratı MOSSAD'ın psikolojik olarak hedef aldığı insanlara ne kadar gizli ve çirkef bir biçimde psikolojik tacizlerde bulunabileceğini tahayyül edebilecek iki istihbarat teşkilatından biridir.

Bu yüzden Rus İstihbaratı MOSSAD'ın psikolojik olarak hedef aldığı vatandaşlarını direk infaz eder. Çünkü MOSSAD'ın psikolojik olarak taciz ettiği insanların bir daha iflah olmayacağını bilir.


Anonymous 09/12/2022 (Mon) 15:07 [Preview] No.152 del
Türkiye'nin devlet metafiziği yoktur.


Anonymous 09/22/2022 (Thu) 16:59 [Preview] No.184 del
Rus İstihbaratı Rusya'daki üst düzey isimleri "subliminal jammer" gibi eski teknolojiler kullanarak elektromanyetik ve mekanik ses dalgalarına karşı korumaya çalışıyor.

Rus İstihbaratı ABD ve İsrail'in ses pulse dalgalarını Terahertz,Kızılötesi ve UV ışınlarına çevirerek yaptığı psikolojik saldırılara karşı acilen yeni teknolojiler geliştirmelidir.


Anonymous 10/09/2022 (Sun) 16:26 [Preview] No.239 del
>>184

Subliminal Jammer geliştirebilecek kabiliyete sahip olanlar "aktif gürültü önleme" sisteminden esinlenebilir.


Anonymous 10/09/2022 (Sun) 17:11 [Preview] No.240 del
>>239
>>184

Psikolojik Harp,Zihin Kontrolü ve bilinçaltı zehirleme işlemlerinde kullanılan elektromanyetik ve mekanik frekansları ve dalga boylarını anlık olarak tespit edebilecek bir yapay zeka modülü geliştirilebilir.Teknoloji şirketleri salt para ile satın alınamaz. Anonymous 08/27/2022 (Sat) 15:55 [Preview] No. 106 [Reply] [Last 50 Posts]
Teknoloji şirketleri salt para ile satın alınamaz.

Elon Musk’un Twitter’ı bir türlü satın alamamasının esas sebebi teknoloji şirketlerinin salt para gücü ile satın alınamayacağından ötürüdür.

Teknoloji şirketlerini gerçekten satın alabilmeniz için ilgili teknoloji şirketi ile alakası olan diğer güç unsurlarına karşı caydırıcı olmanız ve önceden o şirketlerin kullandığı cihazların elektronik,sibernetik ve telemetrik kontrolünü gizlice ele geçirmeniz gerekir.

Satın almadan önce ilgili teknoloji şirketinin çalışanlarını da gizlice kontrol altına almanız lazım.

Teknoloji şirketinde çalışan insanların ve cihazların kontrolünü önceden gizlice ele geçirilmesinin sebebi şirketin önceki sahibinin size daha sonra şirketle alakalı gizlice problemler çıkarmasını engellemektir.

Twitter’ın gerçek sahibi MOSSAD’dır. Elon Musk’un arkasındaki Amerikan Ulusalcı Güçleri Twitter’ı gerçekte MOSSAD’dan satın almaya çalışmaktadır. Twitter’ın esas sahibi MOSSAD olduğu için Twitter çalışanları ile Twitter’ın kullandığı serverlerin ve diğer cihazların kontrolünü gizlice ele geçirmek zordur. Bu zorluktan ötürü Elon Musk ve arkasındaki ABD Ulusalcı Güçleri çeşitli bahanelerle süreci uzatmaktadır.Türkiye'de yaşayan müslümanlar "Allah'ım Türkiye devlet kadrolarındaki kripto yahudileri münafıklıktan kurtar ve müslüman kıl" diye dua etsin.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 10:35 [Preview] No.199 del
Türkiye'deki müslümanların aklı başında olsaydı Habertürk sunucusunun Selçuk Bayraktar gibi zorluklarla mücadele etmiş vatansever birini Amerikan Derin Devletinin beslemesi Elon Musk isimli otistik bir Yahudiyle kıyaslamasına tepki gösterirdi.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 15:10 [Preview] No.205 del
Bu satırları kripto Yahudilerin çoğunlukta olduğu Antalya'dan yazıyorum.


Anonymous 10/04/2022 (Tue) 07:35 [Preview] No.223 del
Allah'ım MOSSAD'ın Antalya'da yapacağı her bir çirkefliğe karşılık Kudüs'te yaşayan bir Yahudiyi kafirlikten kurtar ve müslüman kıl.


Anonymous 10/04/2022 (Tue) 10:35 [Preview] No.224 del
Türkiye'deki MOSSAD üslerini ibranice süslü isimlerde aramanın lüzumu var mı ?

MOSSAD'ın Türkiye'deki gerçek üsleri internet kafeler,teknik servisler ve teknoloji mağzalarıdır.


Anonymous 10/07/2022 (Fri) 20:31 [Preview] No.236 del
MOSSAD Ortodoks Yahudileri zihin kontrolü ile aptallaştırmaya çalışmaktadır.

Pentagon MOSSAD'ın Ortodoks Yahudilere yaptığı zihin kontrolünü engellemelidir.

İslam Ülkelerinin İstihbarat Teşkilatları Ortodoks Yahudilerle gizlice işbirliği yapmalıdır.