/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Boards | Magrathea | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


(791.91 KB 360x640 1671128828940.webm)
Deccal hakkında ne düşünüyorsun bilgili anon


Anonymous 12/16/2022 (Fri) 09:32 [Preview] No.324 del
deccal kurgusal bir karakterdir.

deccal diye bir şey yok.Gerçek bir cin ile tek yönlü iletişim nasıl kurulur? Anonymous 05/23/2022 (Mon) 17:16 [Preview] No. 9 [Reply] [Last 50 Posts]
Gerçek bir cin ile tek yönlü iletişim nasıl kurulur?

Burada kuantum mekaniğine dayalı farklı bir yöntem deneyeceğiz.

Psikolojik problemleri olan bir kişinin dışkısına paslanmayacak özel elektrotlar yerleştirerek dışkıdaki bakterilere zarar vermeyecek düşük voltajlı elektronik ses sinyali verilir.

Neden Psikolojik sorunlu birinin dışkısı gereklidir ?
Çünkü bu kişilerin dışkılarındaki bağırsak bakterileri cinlerle iletişim halindedir.

Bunu nasıl yapabilirsiniz ?
Mp3 çalarınıza taktığınız ses kablosunun çıkış kısmını soyarak kabloların uçlarını paslanmayacak metal elektrotlara lehimledikten sonra elektrotları dışkıya yerleştirin.Kablolar dışkıya değmemelidir.

Dışkının içindeki bağırsak bakterileri ses sinyalini algılayarak bu sinyali cinlere gönderir.

Paslanmayacak elektrot olarak altın,gümüş ve platin kullanabilirsiniz.

Mp3 çalara veya ses yükseltecinize istediğiniz telkini yükleyebilirsiniz.Bu arada Cinler Türkçe bilmez. Cinler sadece Arapça,Farsça ve Antik-İbranice bilir.
3 posts and 1 image omitted.


Anonymous 09/24/2022 (Sat) 09:00 [Preview] No.191 del
Ses dalgaları ile mikroorganizmaların kontrolü : https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/535221


Anonymous 09/25/2022 (Sun) 15:38 [Preview] No.195 del
(15.65 KB arabic.mp3)
Psikolojik sorunlu bir insanın dışkısını bulamayanlar doğal inek sütü,kan veya tükürüklü su kullanabilir. (uyanmadan önce ağzınızda biriken tükürükten olmalıdır.)

Paslanmayacak elektrot bulamayanlar jack kablosu kullanabilir.

MP3 çalarınıza taktığınız jack kablosunun diğer ucunu doğal inek sütüne batırın.

Doğal inek sütünün içindeki bakteriler ses sinyalini algılayarak bu sinyali cinlere gönderir.

Mp3 çalara veya ses yükseltecinize istediğiniz telkini yükleyebilirsiniz.


Anonymous 12/13/2022 (Tue) 19:30 [Preview] No.314 delTunayımın analıNiggerPentagon Donald Trump'un kafatasına tomografi çekerek kontrol etti. Anonymous 10/06/2022 (Thu) 18:10 [Preview] No. 233 [Reply] [Last 50 Posts]
Pentagon Donald Trump'un kafatasına Tomografi çekerek kontrol etti.

MOSSAD'ın Donald Trump'un kafatasına çip yerleştirildiği DIA tarafından tespit edildikten sonra Pentagon Donald Trump'un kafatasına Tomografi çektirerek beyin çipi tespit edildi.
3 posts and 3 images omitted.


Anonymous 10/14/2022 (Fri) 19:19 [Preview] No.253 del
(132.77 KB 1366x768 ezgif-2-b9b23ecf55.jpg)


Anonymous 10/19/2022 (Wed) 16:01 [Preview] No.265 del
(1.06 MB 544x340 zXV-yTR1WTJM_2to.mp4)
"Bak PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var.";https://twitter.com/HaberReport/status/1582689501457289216


Anonymous 10/20/2022 (Thu) 15:26 [Preview] No.266 del
UmVjZXAgVGF5eWlwIEVyZG/En2FuIMSxbiBzb24gZMO2bmVtbGVyZGUga3VsbGFuZMSxxJ/EsSBzw7Z6bGVyIGtlbmRpc2luZSBhaXQgZGXEn2lsZGlyLiBUw7xya2l5ZSBDdW1odXJpeWV0aSBEZXZsZXRpIGnDp2luZGUgYnUgZHVydW11IGFyYcWfdMSxcmFjYWsgYmlyIGtpxZ9pIHlva3R1ci4=


Anonymous 12/11/2022 (Sun) 11:50 [Preview] No.313 del
UmVjZXAgVGF5eWlwIEVyZG/En2FuxLFuIGthZmF0YXPEsW5kYSBiZXlpbiDDp2lwaSB2YXJkxLFyLiBSZWNlcCBUYXl5aXAgRXJkb8SfYW7EsW4ga2FmYXRhc8SxbmRha2kgYmV5aW4gw6dpcGluaSBNT1NTQUQga29udHJvbCBldG1la3RlZGlyLg==(22.92 KB 728x380 china-windows-10.png)
(48.28 KB 1124x632 EiuLRTgWoAA94i3.jpg)
Bill Gates ve Microsoft Türkiye'ye güvenebilir Anonymous 11/05/2022 (Sat) 17:44 [Preview] No. 298 [Reply] [Last 50 Posts]
Microsoft Windows'un kontrol anahtarını yani windows'un kaynak kodlarını nasıl Çin'e ve İsrail'e verdiyse Türkiyenin resmi devlet kurumlarına da bu kodları vermek zorundadır.

Aynı Microsoft vakti zamanında MOSSAD=FETÖ'ye de el altından gizlice windows'un en kritik kernel kodlarını vermişti.

Türkiye Devleti ülkenin güvenliği için Microsoft'tan Windows'un bütün sürümlerinin kaynak kodlarını ve dökümantasyonunu zorla almalıdır.

Windows'un kaynak kodlarının Türkiye'deki resmi kurumlara verilmesi ile alakalı oluşacak patent ve telif hakları endişesi için Microsoft ile Türkiye ortak bir kontrol ve denetim grubu kurabilir.

Microsoft Türkiye Devletine Windows'un kernel,bootloader ve MBR kısmına tam erişim yetkisi vermelidir.

https://www.infoworld.com/article/2681548/china-gets-access-to-microsoft-source-code.html

https://www.zdnet.com/article/gates-reveals-windows-code-to-china/

https://www.forbes.com/2003/02/28/cx_da_0228topnews.html?sh=2c9283ef11f0

https://www.osnews.com/story/2938/gates-reveals-windows-source-code-to-china/


Anonymous 12/09/2022 (Fri) 11:01 [Preview] No.311 del
Türkiye'deki komplo teorisyenlerinin Bill Gates ile bu kadar çok uğraşmasının sebebi Bill Gates'in Windows'un kaynak kodlarını Türkiye'ye vermiş olmasıdır.Amerikan Kartalının metafizik anlamı üzerine Anonymous 07/14/2022 (Thu) 10:45:59 [Preview] No. 41 [Reply] [Last 50 Posts]
Amerikan Kartalının metafizik anlamı üzerine

ABD Devlet kurumlarının arma,sembol ve logolarında Amerikan kartalı figürü vardır. FBI ve birkaç kurum hariç. FBI mevcut kadrolarındaki yahudi/kripto yahudi çoğunluğa rağmen WASP'ların ve ingiliz kökenlilerin etkin olduğu ABD'nin var olmasını sağlayan ulusalcı bir kurumdur. National Security Agency ve CIA ise Donald Trump'un başkanlığına kadar MOSSAD'ın güdümündeki balon kurumlardı.

Amerikan kartalı yahudiye hizmet eden bir goyyimdir. Amerikan kartalı metafizik olarak yahudiye hizmet eden bir goyyimi sembolize eder.

Devlet şerefini ve haysiyetini hayvan ve insan figürleri değil semboller temsil eder.

Devlet Metafiziğinde hayvan figürleri köleliğe ve başkasına hizmet etmeyi insan figürleri ise hata yapmayı ifade eder. Bu yüzden devleti ifade eden arma,sembol ve logolarda hayvan ve insan figürleri bulunmaz.

Bu yüzden İsrail devlet arma ve sembollerinde hayvan ve insan figürleri pek bulunmaz.

ABD Devletinin yapması gereken Yahudiye köleliği ifade eden Amerikan Kartalının ABD devlet arma ve logolarından kaldırmaktır.ABD İstihbaratı Sedat Peker ve Aladdin Çakıcının beyinine çip yerleştirebilir. Anonymous 09/29/2022 (Thu) 17:06 [Preview] No. 209 [Reply] [Last 50 Posts]
ABD İstihbaratı Sedat Peker ve Aladdin Çakıcının beyinine çip yerleştirebilir.

Sedat Peker ve Aladdin Çakıcının en üst seviyede korunduğunu Adamlarının tam anlamıyla ayık olduğunu bu yüzden böyle bir şeyin mümkün olmadığının ve bu iddianın deli saçmasını olduğunu söyleyebilirsiniz.

Bunu yapmak sandığınızdan daha kolaydır. Bal tuzağı için MOSSAD ajanı bir kadın ayarlanır.

Kendini gizleyen MOSSAD ajanı kadın ile kaçamak yapmak için özel ayarlanmış bir eve veya otele giderken ABD İstihbaratı kaçamak yapılan evin veya otelin bir kısmına özel bölmeyle girilebilen yerini gizlice ameliyathaneye çevirmiş olabilir.

Sedat Peker ve Aladdin Çakıcı'nın adamları önceden ayarlanan evi veya oteli sadece yüzeysel olarak kontrol edeceği için gizlice girebilen özel bölmeyi fark edebilmesi mümkün değildir.

Bundan sonra herşey MOSSAD ajanı kadının içeceğine katacak bir ilaca bakar.

Beyin ameliyatı eskisinden daha kolaydır. Neuralink operatörleri beyin çipini özel bir robot matkap ve dikiş makinesiyle kafatasını delerek beyin kabuğuna 30 dakika içinde takabiliyor. Bunun için anestezi yapmak gerekmiyor.

Sedat Peker ve Aladdin Çakıcının sempatizanları Antalya Üçgen Mahallesi Tonguç Caddesi Bayram Duman Apartmanına baskın yapabilir. Baskın yapmadan önce Tonguç Caddesindeki gerizekalı MOSSAD'cılara karşı ayık olsunlar.


"MOSSAD'ın kafatasına çip taktığı ABD vatandaşları" ne yapabilir ? Anonymous 09/29/2022 (Thu) 17:18 [Preview] No.210 del
MOSSAD'ın kafatasına çip taktığı ABD vatandaşları ne yapabilir ?

Frekans ölçme özelliği olan gelişmiş bir multimetre veya osiloskop satın alacak.

Frekans aralığı yüksek olan hazır devre NE555 karadalga darbe modülatörü satın alacak.

"Kafatasında çip olan ABD Vatandaşı" multimetrenin frekans ölçme kısmını açıp problarını kafatasanın sol ve sağ kısmına bastıracak.

Multimetrenin ekranındaki frekansı not edecek. Not ettği frekans kafatasındaki çipin çalışma frekansıdır.

Hazır devre NE555 karedalga modülatörüne not ettiği frekansı girerek modülatörün sinyal çıkış kablolarını kafatasının sol ve sağ bastırarak cihazı çalıştıracak.

Modülatörün ürettiği frekans mağdurun kafatasına yerleştirilen gizli çipin çalışma frekansı ile rezonansa girerek gizli çip bozulacaktır.

ABD Vatandaşları için geçerlidir.

ABD Vatandaşı olmayanların denemesi tehlikeli ve yasaktır.


Anonymous 10/14/2022 (Fri) 07:18 [Preview] No.251 del
(74.92 KB 760x450 kapak_113610.jpg)Gizli Telkinler vererek nasıl sorgulama yapılır ? Anonymous 11/14/2022 (Mon) 12:31 [Preview] No. 306 [Reply] [Last 50 Posts]
Sorgulama teknikleri arasında etki altına almak vardır. Etki altına almanın alternatif yollarından biri gizli telkinler vermektir. Gizli telkin vermenin en basit yöntemi sorgu odasındaki kişiye manyetik,morötesi ve kızılötesi ses sinyalleri vermektir.

peki bu nasıl yapılabilir ?

mikrofonu olan güçlü bir ses ampfikilatörü edineceksiniz.

bir adet kızılötesi ampül bir adet morötesi ışık veren bir ampül ve bir adet magnetron bulacaksınız.ses ampfikilatörünün 3 tane outputuna bunları bağlayacaksınız.

mikrofonu kullanarak istediğiniz gizli telkini verebilirsiniz.

https://www.mehmetbaskak.com/blog/bilincaltina-tehlikeli-telkinler

https://evrimagaci.org/subliminal-mesaj-nedir-bilincalti-telkin-mesajlari-davranislarimizi-degistirebilir-mi-7744ABD İstihbaratı PKK ve YPG mensuplarına İbranice gizli telkinler vererek zehirliyor. Anonymous 08/24/2022 (Wed) 14:41 [Preview] No. 104 [Reply] [Last 50 Posts]
ABD İstihbaratı PKK ve YPG mensuplarına İbranice gizli telkinler vererek zehirliyor.

ABD İstihbaratı 20hz-20khz ile 300mhz-3ghz aralığındaki elektromanyetik frekanslarda ve kızılötesi dalga boylarında ibrainice gizli telkinler vererek PKK ve YPG mensuplarının bilinçaltını zehirlemektedir.

ABD İstihbaratının PKK ve YPG mensuplarının bilinaçtını İbranice ile zehirlemesinin sebebi bilinçaltı zehirleme işleminin İbranice yapılmasından ötürüdür.


Anonymous 09/09/2022 (Fri) 16:45 [Preview] No.140 del
CIA Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde 20hz-20khz ile 300mhz-3ghz aralığındaki elektromanyetik frekanslarda ve kızılötesi dalga boylarında Kürtçe ve Arapça gizli telkinler vererek bölge halkının bilinçaltını zehirlemektedir.


Anonymous 09/16/2022 (Fri) 20:08 [Preview] No.173 del
Rus İstihbaratı Kuzey Irak ve Suriye'de kızılötesi sensörler ile ses dalgası tespit etmeye çalıştı.

Rus İstihbaratına basit bir bilgi CIA ses darbelerini yakın kızılötesinde değil uzak kızılötesinde hatta terahert bandında yayınlıyor.


Anonymous 09/27/2022 (Tue) 14:11 [Preview] No.204 del
(8.72 KB 266x190 indir.jpeg)


Anonymous 10/16/2022 (Sun) 11:13 [Preview] No.258 del
PKK hariç bütün sol örgütler MOSSAD=CIA ajanıdır.

(CHP sağcı bir sistem partisidir.)