/tr/ - /tr/

tırrıkkkların tahtası

Boards | Magrathea | Catalog | Bottom

Check to confirm you're not a robot
Name
Email
Subject
Comment
Password
Drawing x size canvas
File(s)

Remember to follow the rules

Max file size: 350.00 MB

Max files: 5

Max message length: 4096


antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanı Anonymous 08/19/2022 (Fri) 10:01 [Preview] No. 88 [Reply] [Last 50 Posts]
Müslüman polislerin yapması gereken üçgen mahallesi tonguç caddesine hassas ses dinleme sistemi kurup kayıt ettikleri sesleri kripto yahudi uzmanı müslüman bir polise dinletmeleridir.

dinlediği bu ses kayıtları ile ilgili bilimsel tespitleri kripto yahudi uzmanı müslüman polis yapacaktır.

kripto yahudi uzmanı polislerin antalya üçgen mahallesi tonguç caddesindeki camileri ziyaret edip bilimsel inceleme yapmalıdır.
3 posts omitted.


Anonymous 09/25/2022 (Sun) 11:35 [Preview] No.193 del
Müslüman polisler ve Müslüman istihbaratçılar antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanına baskın yapmadan önceden MOSSAD muhbirlerinin yapacağı çirkefliğe karşı ses bombası kullanmalıdır.

Antalya üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanın etrafında MOSSAD'ın hücre evleri vardır.

Müslüman polisler ve Müslüman istihbaratçılar Antalya Emniyetine güvenmemelidir.Baskın İstanbul ve Ankara Emniyeti yapmalıdır.


Anonymous 09/25/2022 (Sun) 11:43 [Preview] No.194 del
Üçgen mahallesi tonguç caddesi bayram duman apartmanı etrafında MOSSAD'ın iletişimini kesmek için jammer ve EMP kullanımı değerlendirilmelidir.


Anonymous 10/18/2022 (Tue) 10:04 [Preview] No.260 del
Ermenileri geçtim aptal Amerikalılar bile etrafındaki doğal akışa aykırı ses ve hareketlerden şüphelenir ve tepki gösterir.

Müslüman Alimler MOSSAD'ın hedef aldıkları kişilere karşı yapabileceği çirkefliklerini ne kadar gizli ve sinsice yapabileceğini tahayyül etmek için ilim meclislerinde çalışmalar ve münazaralar yapıp bu çalışmaları Müslüman polislere ve Müslüman İstihbaratçılara sunmalıdır.


Anonymous 10/26/2022 (Wed) 11:00 [Preview] No.283 del
Sebepsiz yere kornaya basanların çevredeki insanları rahatsız etmeye hakkı yoktur.
Önünde ve etrafında araba,insan ve hayvan olmamasına rağmen sebepsiz yere kornaya basanlar insanları rahatsız etmektedir.


Anonymous 11/11/2022 (Fri) 11:54 [Preview] No.304 del
Ermenistan'da kornaya sebepsiz yere basarsanız "niye kornaya sebepsiz yere basarak etrafındakileri rahatsız ediyorsun" diye hesap sorarlar.

Antalya'da insanlar çok duyarsız.Anonymous 08/11/2022 (Thu) 12:19 [Preview] No. 55 [Reply] [Last 50 Posts]
Şeytan'ın yayın araçları üzerinden yaptığı "ibne bayağılığı" toplumun tepkisini ölçmek içindir. Şeytan gerçekte eşcinsellik propagandasını "ibne bayağılığı" ile değil "erkek salaklığı" üzerinden yapar. İnsan içgüdüsü "salak erkekleri" erkekten saymaz.
71 posts and 4 images omitted.


Anonymous 10/25/2022 (Tue) 03:54 [Preview] No.281 del
>>278

Şeytan ve cin musallatından korunmak için ne yapmalıyız anon


Anonymous 10/26/2022 (Wed) 05:31 [Preview] No.282 del
>>281
psikiyatri kliniğine gidiceksin.


Anonymous 11/04/2022 (Fri) 14:21 [Preview] No.294 del
Zaman yolculuğu denildiğinde bunu hep büyük nesneler üzerinden kurgularız.

Atomaltı parçacıklar ve onlardan daha da küçük olan bozonların zaman yolculuğu yapabileceğini pek hayal edemeyiz.

Gelecekten birileri gelemeyebilir ama gelecekten geçmişe radyo sinyali veya ışık gönderilemez mi ? Bunu sormak gerekir.


Anonymous 11/05/2022 (Sat) 17:52 [Preview] No.299 del


Anonymous 11/09/2022 (Wed) 16:38 [Preview] No.303 del
>>141
>Günümüzde İngiltere kayda değer bir devlet değildir.
>
>İngiltere'nin sözde gücü üzerine konuşanlar MOSSAD adına manipülasyon yapmaktadır.
>
>İngiltere İsrail'in güdümünde gerizekalı bir devlettir.
>
>Gerizekalı ingiltere göçmenlere GPS takacak aptal bir ülkedir. Eğer göçmenleri takip edeceksiniz bunu istihbaratınız ile gizlice yaparsınız.
>
>İsrail'de birileri göçmenlere GPS takmak gibi zihni sihir işi aptalca bir uygulama yapmaya kalktığı an MOSSAD tarafından acımasızca infaz edilir.

https://www.gzt.com/jurnalist/kral-charlesa-protesto-yumurta-firlatildi-3688594Subliminal Jammer nasıl geliştirilebilir ? Anonymous 11/04/2022 (Fri) 14:37 [Preview] No. 295 [Reply] [Last 50 Posts]
Subliminal Jammer nasıl geliştirilebilir ?

Rus İstihbaratı Rusya'daki üst düzey isimleri "subliminal jammer" gibi eski teknolojiler kullanarak elektromanyetik ve mekanik ses dalgalarına karşı korumaya çalışıyor.

Subliminal Jammer geliştirebilecek kabiliyete sahip olanlar "aktif gürültü önleme" sisteminden esinlenebilir.

Psikolojik Harp,Zihin Kontrolü ve bilinçaltı zehirleme işlemlerinde kullanılan elektromanyetik ve mekanik ses frekansları ve dalga boylarını anlık olarak tespit edebilecek bir yapay zeka modülü geliştirilebilir.

Subliminal Jammer ile korunacak kişilerin 3-7 hz arası hangi teta dalgalarında bilinçaltının çalıştığı mobil EEG cihazı ile tespit edilmelidir.

Psikolojik Harp,Zihin Kontrolü ve bilinçaltı zehirleme işlemlerinde kullanılan ses dalgalarına maruz kalındığında EEG cihazında tespit edilen teta frekansı korunan kişiye mekanik ses ve elekrtomanyetik ses sinyali olarak tekrar verilmelidir.


Anonymous 11/08/2022 (Tue) 12:37 [Preview] No.302 del
Psikolojik Harp,Zihin Kontrolü ve bilinçaltı zehirleme işlemlerinde kullanılan görüntülere ve imgelere mağruz kalan biri için yapay zeka modülü tek başına yeterli olmayabilir.

Bunun için Psikolojik Harp Uzmanı olan birinin Subliminal Jammer Operatörü olarak görev alıp korunan kişinin etrafını 180 derece netlikle görüntüleyebilen kamera ile bulunduğu yerin doğasına aykırı imgeleri ve olayları yapay zeka modülünün yardımı ile tespit ettikten sonra "mobil EEG cihazında tespit edilmiş olan teta frekansını" korunan kişiye mekanik ses ve elektronik ses sinyali ile tekrar göndermelidir.

Psikolojik Harp,Zihin Kontrolü ve bilinçaltı zehirleme işlemlerinde kullanılan görüntü,imge ve olaylar ne demektir ? ne anlama gelir ?

Sadece hedef alınan kişinin biliçaltını etkileyebilecek renkte ve şekilde kıyafet giymiş veya o renk ve şekilde olan eşyaları ve nesneleri bulunduğu yerin doğasına aykırı olarak kullanan/üzerinde taşıyan herhangibir insan ve o insanın kullandığı nesneler olabilir.Psikolojik Harp Uzmanı olan birisi bu durumu rahatlıkla tespit edebilir.Türkiye Devleti Türkiye'de satılan Elektronik cihazların bütün teknik detaylarının devlete verilmesini şart koşmalıdır. Anonymous 11/06/2022 (Sun) 12:37 [Preview] No. 301 [Reply] [Last 50 Posts]
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkiye'de satılan Elektronik cihazların bütün teknik detaylarının devlete verilmesini şart koşmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ülkesinde satılan Elektronik cihazlarla ilgili bütün telemetrik detaylarının cihazı üreten şirketlerce devletin ilgili kurumlarına verilmesini şart koşmalıdır.

Türkiye'de satılan elektronik cihazların telemetrik kontrolü ve denetimi Emniyet ve MİT içindeki birtakım kliklere bırakılmamalıdır. Bu denetim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından resmi olarak yapılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kritik kurumlardaki bilgisayarların anakartlarını anakartı üreten şirketlerle irtibat kurup üretilen anakartın teknik dökümantasyonu,çip tasarım şemalarını ve çiplerin firmware yazılımlarının kaynak kodlarını talep ederek anakart üzerindeki çiplerin firmware kodlarının ve devrelerin orjinal olup olmadığını kontrol etmelidir.

Cihazı üreten firma bunu kabul etmez ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti ters mühendislik ile anakart üzerindeki çiplerin firmware yazılımlarının ve devrelerinin güvenliğini kendisi kontrol edebilir.(48.07 KB 766x400 images (1).jpeg)
(46.54 KB 554x554 images (2).jpeg)
Bilgili anondan adrenochrome ile ilgili bilgiler almak istiyorum. Hollywood celebrities kullanıyor mu? Yoksa bir mesaj mı vermeye çalışıyorlar halka,gözlerini morartıp "bakın burada böyle şeyler oluyor" diye.


Anonymous 10/15/2022 (Sat) 07:59 [Preview] No.255 del
Bu konularda bilgi sahibi değilim onu bana "MOSSAD'a çalışıyorum" diyen https://tr.linkedin.com/in/lutfitekin 'e sorun.


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 07:27 [Preview] No.273 del
Anon ritüeller ile ilgili bilgiler verebilir misin?


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 13:57 [Preview] No.280 del
>>273

onu da "MOSSAD'a çalışıyorum" diyen https://tr.linkedin.com/in/lutfitekin 'e sorun


Anonymous 11/06/2022 (Sun) 11:14 [Preview] No.300 del
(190.39 KB 1000x600 Fg0FAJiWAAI-0q6.jpeg)
Ahmet Altan yaptığı saygızlığın bedelini ödedi.Hollywood ünlülerinin çoğu yeryüzüne inmiş insan kılığındaki şeytanlardır. İnsanları manipüle ediyorlar.


Anonymous 10/28/2022 (Fri) 10:37 [Preview] No.286 del
Elektronige ve insan biyolojisine hakim olan gercek satanistlere eglence malzemesi oluyorlar.


Anonymous 10/28/2022 (Fri) 10:42 [Preview] No.287 del
>>286

Yok anon ondan ziyade gerçekten yeryüzüne inmiş cinni ve şeytani varlıklar olduklarını düşünüyorum
Satanist ritüellerde yapıyorlar kaçırdıkları çocuklarla


Anonymous 11/05/2022 (Sat) 11:22 [Preview] No.297 del
>>287

Türkiye'de bu alana gerçekten hakim olan birisi olsaydı https://tr.linkedin.com/in/lutfitekin bana "MOSSAD'a çalışıyorum" diyemez. MOSSAD'la alakalı yüzeysel ve masumane yazıları yazamazdım.(24.10 KB 480x360 images.jpeg)
Tersten müzik dinlemenin zararları nedir anon? Tersten müzik frekanslarıyla ilgili düşüncelerin nedir?


Anonymous 10/31/2022 (Mon) 10:45 [Preview] No.292 del
Bilgili anonu bu tirada davet ediyorum. Şeytani frekans 444 hz olarak geçiyor. Bize telkinlerde bulunuyorlar gizlice bu müziklerle


Anonymous 10/31/2022 (Mon) 13:05 [Preview] No.293 del
müzik yapımcılarına sorsana(22.23 KB 493x622 images (2).jpeg)
Alain Delon şeytandır. Lain=lanetlenmiş şeytan demektir. ince] (ﻟﻌﻴﻦ) sıf. (Ar. la'n “lânetlemek”ten la'іn) Lânetlenmiş, Hakk'ın rahmetinden mahrum olmuş, lânetli (kimse), mel'un: “Şeytân-ı lain.” “Şahs-ı lain.” Bu fitne âteşin îkād eden laîn ola (Nâilî).


Anonymous 10/30/2022 (Sun) 11:44 [Preview] No.289 del
her lanetlenen şeytan değildir


Anonymous 10/31/2022 (Mon) 07:53 [Preview] No.290 del
>>289

Enki sence üzerimizde lanet var mı? Bunu nasıl anlarız.


Anonymous 10/31/2022 (Mon) 10:34 [Preview] No.291 del
>>290
psikiyatri klinigine giderekSatanizm ve Masonlukta şeytana bebek kurban etmenin esas mahiyeti nedir ? Anonymous 09/18/2022 (Sun) 16:10 [Preview] No. 178 [Reply] [Last 50 Posts]
Satanizm ve Masonlukta şeytana bebek kurban etmenin esas mahiyeti nedir ?

Satanistlerin ve masonların şeytana tapınma ayinlerinde bebek kurban ettiği söylenir.

Gerçekten de bazı satanistler ve mason cemiyetleri şeytana tapınma ayinlerinde küçücük ve masum bebekleri akıl almaz ilkellik ve vahşetle sözde şeytan sandıkları şeye sözüm ona “kurban” etmişlerdir.

Masonlar ve satanistler sözde güçlerini korumak karşılığında bu vahşeti ve ilkelliği yapmış olsalar da yaptıklarının gerçek okültizm ve şeytaniyette bile hiçbir değeri ve kıymeti yoktur.

Günümüz masonlarının ve satanistlerinin özendikleri tarihteki gerçek gizli cemiyetlerin yaptığı “şeytana bebek kurban ayinleri” imalı ve kabalist bir ifade ve şifreli bir eylemdir.

Tarihteki gerçek gizli cemiyetlerin yaptığı “bebek kurban etme” eylemlerinin esas mahiyeti öldürdükleri veya yarı ölü durumuna soktukları küçük bebeklerin yaşamaya devam ettikleri farklı bir olasılıktan veya yaşadıkları olası paralel evrenden şeytan için bilgi çalmaktır.

Bunun için “kurban edilecek” bebeklere antik dönemin ilkel aletlerini kullanarak çeşitli kimyasallar ile şeytanlarla etkileşime girebilen mikroplar verip bu bebekleri yarı ölü duruma sokarak bu bebeklerin yaşamaya devam ettikleri paralel evrenden şeytan adına bilgi çalmaya çalışmışlardır.

Satanistlerin ve masonların günümüzde keyfi ve ilkelce bir vahşetle yaptığı bu “şeytana bebek kurban ayinlerini” tarihteki gizli cemiyetler geleneksel tıbbın ciddiyetiyle sözde şeytan adına gelecekten bilgi çalmak için yapmıştır.

Günümüzde “şeytana bebek kurban ayinleri” için hangi kimyasal madde ve mikropların kullanılması gerektiği bilinmediği için bu şerefsizlikleri sözde istihbarat örgütleri beyin çipi ve elektromanyetik sinyaller ile yapmaktadır.


Anonymous 10/12/2022 (Wed) 16:38 [Preview] No.246 del
(191.70 KB 631x649 murat.png)
https://twitter.com/yazarmuratakan/status/1580127795858247692

Bu ayinleri yapanlar biyolojik,kimyasal ve elektronik kabiliyetleri olan gerçek şeytanların esareti altındadır.


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 07:28 [Preview] No.274 del
Bu konuyla ilgili başka bilgilerde verir misin üstad


Anonymous 10/24/2022 (Mon) 13:56 [Preview] No.279 del
>>274

başka bilgilerim olsa burda yazamazdım.Türkiye Devletinin İstihbarat Kurumları İsrail Yahudisi ile Türkiye'nin yerli yahudisini birbirinden ayırt edebilmelidir. Anonymous 09/12/2022 (Mon) 09:52 [Preview] No. 149 [Reply] [Last 50 Posts]
Türkiye Devletinin İstihbarat Kurumları İsrail Yahudisi ile Türkiye'nin yerli yahudisini birbirinden ayırt edebilmelidir.

2002 öncesi dönemde MOSSAD ajanları çok rahat bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı alabiliyordu. 2002 öncesi dönemde Türk vatandaşlığı alan MOSSAD ajanları günümüzde aktif bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye Devletinin bu konuda yapabilceği en basit yöntemlerden biri ses tonu analizi yapmaktır. Gerçekte İsrail yahudisi olan insanların ses tonundaki ibrani ritmi ve frekansı kendini belli eder. İnsan mizacı konusunda uzman olan müslüman psikolog ve psikiyatırlar bu konuda bilimsel çalışma başlatıp bu çalışmayı müslüman polislere ve müslüman istihbaratçılara sunmalıdır.

Karşınızdaki potansiyel MOSSAD ajanını onunla ibranice konuşurak tahrik etmeye çalışabilirsiniz.

Bunun dışında bazı İsrail yahudilerinin fenotipi kendisini belli eder. Kendiside kripto yahudi olan nihal atsız "Bunu tanımak için yüzünün mütereddi Yahudi hatlarına dikkatle bakmak lâzımdır." demiştir. Mizaç uzmanı olan müslüman alimler ve bilim insanları İsrail ve Türkiye yahudilerinin yüz hatları ve fenotipi konusunda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmalıdır.Yahudi fenotipi ve yüz hatları konusunda yapılan bilimsel çalışmalar müslüman polislere ve müslüman istihbaratçılara sunulmalıdır.
3 posts and 1 image omitted.


Anonymous 10/03/2022 (Mon) 11:20 [Preview] No.218 del
(405.48 KB 636x640 rabbe.jpg)


Anonymous 10/03/2022 (Mon) 18:01 [Preview] No.220 del


Anonymous 10/21/2022 (Fri) 18:24 [Preview] No.272 del
TVNET'te Doğukan Gezer isimli kişi Ali Burak Darıcılı'nın şakasına sunucuya atfettiği "ürün siz misiniz" sözündeki atıfı ciddiye alıp "siz mi dediniz" diye soruyor. Ali Burak Darıcılı hemen fark edip sunucunun o sözü çoğu kez kullandığını ifade etmek zorunda kalıyor.

DİKKAT Doğukan Gezer isimli şahıs sosyal medya uzmanı olmasına rağmen basit bir şakayı bile anlamıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İstihbarat Kurumları soğuk savaş döneminde Türkiye'ye sızan MOSSAD ajanları ile İsrail'den yeni gelen MOSSAD ajanları arasındaki mizaç farkını ayırt edebilmelidir.